اولین کنفرانس تهران هوشمند

اولین کنفرانس تهران هوشمند

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، اولین دوره کنفرانس تهران هوشمند را همزمان با سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند با مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، طی روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه امسال در سالن همایشهای برج میلاد تهران برگزار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، علاقمندان به شرکت در اولین دوره این کنفرانس میتوانند تا ۱۵ آبان ماه مقالات پژوهشی و علمی خود را در محورهای تخصصی این رویداد برای دبیرخانه تهران هوشمند ارسال کنند.
اولین دوره این کنفرانس با هدف ارتقای سطح علمی رویداد، دستیابی به روشهای مدیریت هوشمند شهری و با تکیه بر روشهای داده-محور برگزار میشود. در این کنفرانس، مقالات علمی-پژوهشی، تحلیلی، ترویجی یا کاربردی در زمینه هوشمندسازی فعالیتهای شهری مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. گزارش تجربههای موفق، معرفی و تحلیل مجموعه دادههای شهری و نقد راهکارهای ایجاد شهر هوشمند نیز از جمله موضوعات مورد پذیرش در این کنفرانس خواهد بود.
داده باز و حکمروایی هوشمند شهری، آگاه سازی، آموزش و توانمندسازی شهروندان در حوزه شهر هوشمند، مشارکت ذینفعان، بهرهوری و اقتصاد پایدار مبتنی بر داده و شهر نوآور و توسعه کسب و کارهای فناورانه بر پایه داده از جمله محورهای اصلی این رویداد است.
همچنین از دیگر محورها میتوان به کلانداده، داده کاوی و استخراج دادههای سودمند و قابل اعتماد، شهر هوشمند و شاخصهای ارتقای کیفیت زندگی در شهرها و توسعه پایدار و چالشهای محیط زیست شهری اشاره کرد.
جا به جایی هوشمند، مدلسازی و تحلیل دادههای حمل و نقل شهری و کاربردها و روندهای مبتنی بر هوش مصنوعی در خدمت شهر هوشمند نیز از محورهای مورد بررسی و تحلیل در این کنفرانس خواهد بود.
نتایج داوری مقالات در روز پنج آذر ماه اعلام شده و مقالات برگزیده در افتتاحیه همایش ارائه و همچنین در مجلات علمی-پژوهشی داخلی نیز به چاپ خواهند رسید.

نظرات