نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری

نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری

محورهای همایش:

معماری و شهرسازی

مهندسی عمران

محیط زیست

بهینه سازی مصرف انرژی

مدیریت و مدیریت بحران

صنعت، تکنولوژی و فناوری اطلاعات

اقتصاد شهری

فرهنگ، روانشناسی و جامعه شناسی

مهندسی پل

نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار

نظرات