نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران

نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران

در پرتو الطاف الهی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، تنها دانشگاه تخصصی دریایی کشور در مجاور آبهای اقیانوسی، در ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران را برگزار خواهد کرد. بیشک این گردهمایی علمی فرصت ارزشمندی است تا همه صاحبنظران، پژوهشگران فرهیخته، دانشجویان و محققین جوان در فضایی علمی و پویا تجربیات خویش را جهت اعتلای دانش در سطوح مختلف علوم دریایی به اشتراک بگذارند. دبیرخانه علمی و اجرایی همایش از همه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم در حوزه علوم دریایی و تخصصهای وابسته به دریا که هر یک چون ما بخشی از رسالت آموزش و پژوهش کشور را بر دوش دارند، صمیمانه دعوت می‎نماید تا با حضور پربار خویش ما را در ارتقای سطح علمی همایش و همچنین افزایش روحیه علمی پژوهشگران و به خصوص جوانان این مرزو بوم یاری نمایند تا شاهد برگزاری همایشی در شان میهن اسلامی در منطقه استراتژیک مکران باشیم.همچنین امکان بازدید از جاذبههای گردشگری شهر چابهار در قالب تور برای علاقمندان فراهم خواهد بود.

محورهای همایش:

۱- علوم زیستی دریا و شیلات

 • زیستشناسی دریا
 • فیزیولوژی جانوران دریا
 • بومشناسی دریا
 • آلودگی ومحیطزیست دریا
 • زیستفناوری دریا
 • شیلات و آبزیپروری
 • بهداشت و فرآوری محصولات شیلاتی
 • تولید و بهرهبرداری پایدار از منابع آبزی

۲- علوم غیرزیستی دریا

 • شیمی دریا
 • ترکیبات طبیعی دارویی دریا
 • زمینشناسی دریا

۳- اقیانوسشناسی

 • اقیانوسشناسی فیزیکی
 • اقیانوس شناسی ماهوارهای و سنجش از دور
 • اقیانوسشناسی شیمیایی
 • هواشناسی دریایی و تغییر اقلیم
 • اکوتوریسمدریایی

۴- علوم پایه، علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد دریا

 • انرژیهای تجدیدپذیر با محوریت دریا، باد و خورشید
 • پژوهشهای کاربردی در فیزیک
 • نانوتکنولوژی (نانوساختارها)
 • روشهای شیرینسازی آب دریا
 • انرژیهای تجدیدپذیر با محوریت دریا، باد و خورشید
 • پژوهشهای کاربردی در فیزیک
 • نانوتکنولوژی (نانوساختارها)
 • روشهای شیرینسازی آب دریا
 • کاربرد ریاضیات در علوم و مهندسی
 • ورزشهای آبی-ساحلی
 • تحقیق در متون نظم و نثر فارسی
 • اکوتوریسم و توسعه پایدار
 • اقتصاد و محیط زیست
 • فرصتهای کارآفرینی در اقتصاد دریایی
 • مناسبات بین المللی و اقتصاد دریایی
 • تجارت و حمل و نقل دریایی
 • مدیریت کلان ملی و اقتصاد دریایی
 • مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری دریایی
 • شیوههای جذب و گسترش سرمایهگذاری داخلی و خارجی در اقتصاد دریایی
 • ظرفیتهای توسعه اقتصاد دریایی
 • اقتصاد دریایی و توسعه ملی
 • فرصتها و چالشهای توسعه در چشمانداز آینده صنعت دریایی ایران
 • ارزیابی پتانسیل ها و توانمدیهای صنایع دریایی در توسعه پایدار کشور
 • ارزیابی طرحهای توسعه در سطح ملی و منطقهای

۵- مهندسی دریا

 • طراحی و ساخت سازههای دریایی(هیدرودینامیک، ساخت و تحلیل، نگهداری و تعمیر، خوردگی و حفاظت، قوانین و استانداردها، تجهیزات ماشین آلات و سیستمهای رانشی)
 • سازههای ساحلی و فراساحلی (سکوهای دریایی، مهندسی خطوط لوله دریایی، نصب و اجرای تجهیزات دریایی)
 • فناوریهای نوین و انرژیهای تجدیدپذیر در مهندسی دریا
 • الکترونیک، مخابرات و ناوبری دریایی
 • رباتیک و تجهیزات زیرسطحی
 • کنترل و ابزار دقیق
 • دریانوردی و حمل و نقل دریایی (حمل و نقل، لجستیک و خدمات دریایی، مقابله با تحریم اقتصادی با حمل و نقل دریایی)

نظرات