سالن نرگس هتل سیمرغ

سالن نرگس هتل سیمرغ یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

سالن نرگس با حداکثر ظرفیت ۸۰ نفر با امکان پیاده سازی چیدمان های مختلف U,I,T، کلاسی، سینمایی و ضیافت محلی مناسب برای سازمان ها، موسسات و خانواده ها می باشد.

ظرفیت: 80 نفر

نظرات