تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران یک سالن کنفرانس و سالن نمایشگاه در شهر تهران می باشد

نظرات