سالن کنفرانس وزارت نیرو

سالن کنفرانس وزارت نیرو یک سالن کنفرانس و سالن نمایشگاه در شهر تهران می باشد

ضلع شمال غربی ساختمان وزارت . ۳ طبقه. طبقه همکف فلت و برای نمایشگاه

طبقه منفی یک، 3 فضای کلاسی

طبقه منفی ۲ سالن همایش و هم فضای نمایشگاهی و رستوران

نظرات