سالن شهید آوینی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

سالن شهید آوینی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

آمفی تئاتر شهید آوینی با ظرفیت 350 نفر؛

ظرفیت: 350 نفر

نظرات