اتاق جلسات هتل مجلل درویشی

اتاق جلسات هتل مجلل درویشی یک سالن کنفرانس در شهر مشهد می باشد

سالن جلسات هتل مجلل درویشی بر اساس استاندار های تمامی اتاق های جلسات ساخته شده است و در آن قادر خواهید بود تمامی جلسات مدیریتی خود را برگزار نمائید با استفاده از سیستم صوت منحصر به فرد تعبیه شده در اتاق جلسات قادر خواهید بود به راحتی مدیریت جلسه را در دست داشته باشید .

نورپردازی اتاق VIP پروژکتور WiFi پارکینگ
ظرفیت: 30 نفر

نظرات