مرکز همایش های مجتمع فنی تهران

سالن آمفی تئاتر ۱۲۰ نفره با کلیه امکانات صوتی و تصویری طراحی ویژه و مدرن که با استانداردهای ارگونومیک تجهیز شده است پذیرایی در فضای مناسب فضای مناسب نصب پو

سالن آمفی تئاتر  120 نفره با کلیه امکانات صوتی و تصویری
    طراحی ويژه و مدرن که با استانداردهای ارگونوميک تجهيز شده است
      پذيرايی در فضای مناسب
     فضای مناسب نصب پوستر های علمی، آموزشی و نمايشگاه عکس
     سيستم صوتی حرفه ای
     سيستم نورپردازي حرفه اي
    ويدئو پروژکتور و پرده نمايش


سالن آمفی تئاتر  120 نفره با کلیه امکانات صوتی و تصویری
    طراحی ويژه و مدرن که با استانداردهای ارگونوميک تجهيز شده است
      پذيرايی در فضای مناسب
     فضای مناسب نصب پوستر های علمی، آموزشی و نمايشگاه عکس
     سيستم صوتی حرفه ای
     سيستم نورپردازي حرفه اي
    ويدئو پروژکتور و پرده نمايش

نظرات