نهمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت و چهاردهمین کنفرانس بین المللی سازمان کیفیت آسیا و اقیانوسیه

نهمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت و چهاردهمین کنفرانس بین المللی سازمان کیفیت آسیا و اقیانوسیه

شعار كنفرانس : " نقش هاي نوين كيفيت و جامعه جهاني "

نهمين كنفرانس بين المللي مديران كيفيت و چهاردهمين كنفرانس بين المللي سازمان كيفيت اسيا و اقيانوسيه با شعار مركزي " نقش هاي نوين كيفيت و جامعه جهاني " به عنوان مهمترين و حياتي ترين موضوع مطرح در جهان كيفيت برگزار و درمحورهاي زير انرا مورد بررسي قرار خواهد داد:

رويكرد سيستمي و راهبرد هاي مديريتي
تعالي كسب و كار
راهبري
حاكميت سازماني
وفاداري مشتري
مديريت دانائي
خلاقيت و ابتكار
شش سيگما و توليد ناب
كيفيت در خدمات عمومي
كيفيت در اموزش
كيفيت در بهداشت و درمان
كيفيت و معنويت
كيفيت زندگي
حفاظت از محيط و توسعه پايدار

نظرات