دومین همایش گاز ایران

دومین همایش گاز ایران

محورهاي همايش:

1- اكتشاف و بهره برداري از مخازن
2- فرآيندهاي پالايشي و تبديلات گازي
3- انتقال و توزيع گاز طبيعي
4- روشهاي تأمين گاز در اوج مصرف
5- بهينه سازي انرژي و روشهاي نوين مصرف گاز طبيعي
6- حفاظت صنعتي و خوردگي
7- HSEQ
8- منابع انساني و مديريت اجرايي
9- برنامه ريزي استراتژيك

نظرات