سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامائی، زنان و نازائی

سومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامائی، زنان و نازائی

 ژنيكولوژي ژنرال، بلوغ، يائسگي، روش هاي جلوگيري، بيماريهاي مقاربتي و مشكلات جنسي

1- الترناتيوهاي هيستركتومي

2- اختلالات فازلوتئال درژنيكولوژي

3- خونريزي نامنظم رحمي

4- نقش سونوگرافي در ژنيكولوژي

5- آمبوليزاسيون شريان رحمي در كنترل ميوم آيا موثر است؟

6- حمايت فاز لوتئال

7- چه كسي بايد درمان هورموني يائسگي شود HT

8- اطلاعات جديد در رابطه با تاثير مثبت HT در درمان علايم يائسگي

9- داروهاي جديد HT  موجود در بازار

10- محدوديت هاي استفاده از HT  بصورت واژينال

11- استروژن و داروي بازيدوسيفن

12- مصرف OCP در دوران قبل از يائسگي

13- مشكلات انكولوژيك در مصرف HT

14- درمان غير هورموني كنترل علايم يائسگي (خطرات و فوايد)

15- خونريزي بعد از يائسگي

16- اداره علايم يائسگي در افرادي كه قبلا بدليل سرطان درمان شده اند.

17- تشخيص و درمان PCO در نوجوانان

18- عوارض جانبي PCO  چگونه پيشگيري شود

19- نقش مت فورمين و عاقبت بارداري در خانم مبتلا به PCO

20- هيپراندروژنيسم در نوجواني

21- استفاده طولاني مدت از OCP فوايد و مضرات

22- انواع جديد قرص هاي جلوگيري چه هستند؟

23- IUD ميرنا در خانم هاي ايراني فوايد و مضرات

24- روش هاي جلوگيري در خانم هاي مبتلا به بيماري هاي جدي

25- مشكلات جنسي در ايران

26- مشكلات سايكوسكوال و رفتارهاي پرخطر

27- اداره ليبيد و با كمك تجويز دارو

28- درمان مشكلات جنسي

29- ارزش تست هاي تشخيصي HPV در جهان و ايران

30- اداره HPV غير انكوژن

31- اداره  HSV ژنتيال بر اساس جديدترين راهنماي باليني

32- برخورد جديد با ديس شارژ واژينال مزمن و مقاوم

33- اداره عفونت هاي لگني

 

فتوماترنال

34- پيشگيري زايمان زودرس و پارگي زودرس كيسه آب

35- تاثيرات محدود تكنولوژي مدرن در بهبود عاقبت پري ناتال

36- حمايت پروژستروني در حاملگي، سقط زايمان زودرس چه نوع پروژسترون و چه مدت

37- محدوديت مونيتورينگ جنين در طي ليبر

38- سندرم بزرگ مامايي را مشترك

39- آخرين دستاوردهاي GDM  چاقي مادرو متفورمين

40- تحول در غربالگري اختلالات كروموزومي

41- ليبر و زايمان بدون درد

42- اختلالاتي كه در سه ماهه اول بارداري نبايد فراموش كرد

43- خونريزي بعد از زايمان چگونه پيشگيري شود

44- سونوگرافي در حين حاملگي و ليبر

45- مراقبت هاي استاندارد در افراد مبتلا به GDM

46- پيشگويي پره اكلامپسي نقش فاكتورهاي آنژيوژنيك در پيشگويي و اداره پره اكلامپسي

47- اداره نارسايي سرويكس آيا همه خانم هاي باردار بايد غربالگري شوند؟

48- در موارد جفت پره و يا واكرتا چه بايد كرد

49- عاقبت حاملگي بعد از ART

50- دستاوردهاي جديد در رابطه با سقط راجعه

51- تاثيرات و عوارض داروهاي توكوليتيك و كورتيكوستروئيد

52- زايمان فيزيولوژيك

53- برخورد جديد با سقط راحعه ثانويه به اختلالات هورموني انكولوژي زنان و انكوفوتيليتي

54- اداره تومورهاي بوردرلاين تخمدان

55- خونريزي نامنظمي رحمي در جوانان

56- جديدترين راهنماي باليني در غربالگري سرطان تخمدان

57- پيشگيري از سرطان سرويكس چالشي كه همچنان ادامه دارد

58- واكسن HPV  نتايج حاصل از 10 سال كار ژباليتي

59- اداره ضايعات پيش سرطاني و سرطان ميكروانويزيو سرويكس

60- اطلاعات آناتوميك در رابطه با هيستركتومي راديكال

61- جراحي سرطان سرويكس در مراحل اول

62- نقش سنتينل نود در كاسز سرويكس

63- اداره سرطان پيشرفت سرويكس

64- عدد كاسز سرويكس

65- آيا ارتباط بين اندومتريوزيس و سرطان وجود دارد

66- برخورد طبي يا جراحي در خانم جوان مبتلا به ميوم كه تمايل به حفظ باروري دارد

67- آيا ART ريسك سرطان را بالا ميبرد

68- چگونه در بيمار مبتلا به سرطان حفظ باروري صورت گيرد

69- آيا مي توان در فردي كه قبلا درمان سرطان شده ART انجام داد

 

نازايي

70- اندومتر و ART  بحث و تبادل نظر

71- شكست مكرر لانه گزيني RIF بر اساس EBM

72- تحريك تخمك گذاري بر اساس شرايط بيمار

73- تجمع مايع در داخل فضاي اندومتر در حين ART

74- آخرين دستاوردهاي PGD/PGS

75- فاكتورهاي پيشگويي كننده عاقبت ART

76- OHSS پيشگويي و پيشگيري

77- رژيم هاي درماني براي انتقال جنين فريز شده بر اساس EBM

78- TESE  يا ميكرو TESE  در سيكل ART

79- اگونيست يا آنتاگونيست (آخرين دستاوردها بعد از دو دهه استفاده باليني)

80- تجويز يا عدم تجويز قرص ضد بارداري در سيكل هاي آنتاگونيست

81- درمان يا عدم درمان اندومتريوا در سيكل ART

82- آنستزي در ART

  

اورژنيكولوژي

83- آيا در پرولاپس كف لگن (POP) جراحي لازم است چه تكنيكي

84- جراحي هاي POP  ارومينال يا واژينال

85- آيا در جراحي هاي اپيكال واژن نياز به هيستركتومي است؟

86-اداره همزمان SUI و POP

87- درصورت پارگي درجه 3 و 4 واژينال، نوع زايمان بعدي چگونه باشد

88- لاپاراسكوپي، هيستروسكوپي- ويدئوژورنال

نظرات