ششمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

ششمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

ششمين كنفرانس جامع مديريت بحران و HSE با رويكرد چالش‌هاي فرماندهي حادثه، در ۲ و ۳ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ در دانشگاه تهران برگزار مي‌شود. در اين رويداد و در سخنراني‌هاي كليدي، دانشمندان برجسته و متخصصان حرفه‌اي مرتبط با اين حوزه، آخرين يافته‌ها، مباني و راهبردهاي آينده در زمينه مديريت كاهش ريسك سوانح را ارايه مي‌كنند. بسياري از پژوهشگران و مديران در زمينه كاهش ريسك سوانح در اين كنفرانس، سازمان‌ها، افراد و موضوعات مرتبط با حوزه كاري خود را يافته و توسعه مي‌دهند. از برنامه‌هاي جانبي كنفرانس برگزاري كارگاه‌هاي تخصصي-كاربردي و نمايشگاه جانبي است. تمامي اين تلاش‌ها در قالب يك تشكل غيردولتي برنامه‌ريزي و انجام مي‌شود. اين شكل از برگزاري كنفرانس، محلي بدون سوگيري براي متخصصان و مديران مراكز دولتي، خصوصي و دانشگاهيان (كه در زمينه مديريت سانحه كار مي‌كنند) فراهم كرده تا سالي يكبار گرد هم آيند و در يك فضاي علمي و متفاوت، كارها و دانش خود را با سايرين به اشتراك بگذارند.

در اين راستا و در جهت به روز كردن دانش موجود در كشور و انتقال آن، ششمين كنفرانس جامع مديريت بحران و HSE در تاريخ ۲ و ۳ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ در محل دانشگاه تهران و با مشاركت دانشگاه‌ها، داستگاه‌هاي قانون‌گذار و اجرايي كشور برگزار خواهد شد.

 

اهداف كنفرانس:

 • فراهم‌ساختن فضاي گفتمان با هدف انتقال و تبادل آخرين يافته‌ها و تجربيات مديران و پژوهشگران داخلي در حوزه مديريت بحران و HSE
 • ترويج و توسعه مفاهيم و دانش مديريت بحران و HSE
 • دغدغه‌سازي و جلب توجه صاحبنظران و سياستگذاران بخش‌هاي حاكميتي به اهميت استفاده از يافته‌هاي نوين در حوزه مديريت بحران و HSE
 • حساسيت‌سازي در جامعه و افزايش آگاهي عمومي مردم در زمينه مديريت بحران و HSE

محورهاي كنفرانس:

مديريت بحران:

 • حمل و نقل، شريان‌هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان و مديريت بحران
 • سازمان‌هاي مردم نهاد و مديريت بحران
 • رسانه، آموزش و اطلاع‌رساني و مديريت بحران
 • امنيت و انتظامات و مديريت بحران
 • سيل و مخاطرات دريايي، برق، آب و فاضلاب و مديريت بحران
 • سوخت و مواد نفتي و مديريت بحران
 • زلزله، لغزش لايه‌هاي زمين و مديريت بحران
 • مخاطرات زيست محيطي و مديريت بحران
 • امداد و نجات و آموزش همگاني و مديريت بحران
 • بهداشت، درمان و مديريت بحران
 • خشكسالي، سرمازدگي و مديريت بحران
 • بيمه‌ها و بانك‌ها و مديريت بحران
 • درس‌آموخته‌هاي مديريت بحران در رخدادهاي مهم داخلي يا بين‌المللي


بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE):

 • ايمني و مديريت ريسك
 • ايمني و محيط زيست
 • ايمني و سلامت شغلي
 • مباني مديريت و مهندسي HSE
 • كاربردهاي نرم‌افزار در HSE
 • فرهنگ ايمني
 • درس‌آموخته‌هاي حوادث مهم داخلي يا بين‌المللي در حوزه HSE


مباحث روز:

 • تاب‌آوري
 • تغيير اقليم و گرمايش جهاني
 • كاربرد فناوري‌هاي نوين در پاسخ به سوانح

نظرات