هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران

هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران

اهداف كنگره
از برگزاري اولين كنگره گياهپزشكي ايران در سال 1347 چهل سال مي گذرد از اين حيث كنگره گياهپزشكي در زمره قديمي ترين كنگره هاي عملي كشور محسوب ميشود . اين كنگره مكان مناسبي جهت گردهمايي محققين رشته هاي مختلف گياهپزشكي از سراسر كشور و بعضاً خارج از ايران است ، تا ضمن ديدار  و گفتگو با يكديگر نتايج تحقيقات خود را مبادله نموده و به بحث و تبادل نظر بپردازند . ارايه مقالات علمي كه غالباً حاصل و نتيجه جديدترين تحقيقات در زمينه گياهپزشكي در كشور به شمار مي روند ، ضمن آنكه تاحدي بيانگر وضعيت تحقيق در اين شاخه از علم در ايران به شمار مي رود ، راه آيندگان را براي مقابله با مشكلات گياهپزشكي كشور تا حدودي هموار مي نمايد .

 اصلي ترين هدف برگزاري كنگره گياهپزشكي ايران امكان حضور كارشناسان رشته هاي مختلف علوم كشاورزي و دانشجويان رشته هاي مختلف گياهپزشكي در كنار استادان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و محققان مؤسسات تحقيقاتي مختلف است . بطور حتم كشاورزي كشور از بركات چنين جمع علمي كه در عرضه علم و تحقيق ايران كم نظير است منتفع خواهد شد.

نظرات