دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت

دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت

اهداف همايش:

  • ايجاد فضاي تعامل و هم ­انديشي علمي بين محققان، انديشمندان، كارشناسان و مديران در حوزه­ مديريت مصرف، هدررفت و بازيافت آب؛
  • دعوت از اساتيد، دانشمندان، سياستگذاران، كارشناسان و مديران مرتبط با حوزه مهندسي آب و ايراد سخنراني­هاي علمي توسط آنها، تبادل نظر، بازديدهاي علمي و ...
  • ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و تجربي در عرصه­ هاي مختلف مهندسي آب مرتبط با موضوع همايش؛
  • جلب توجه مسئولين كشور (سياستمداران، قانون­گذاران و تصميم گيرندگان) به اهميت مديريت مصرف، هدررفت و بازيافت آب و لزوم توجه به بحران آب در سالهاي اخير و ارائه راهكارهاي اساسي و مديريت بهينه مصرف آب در بخش­هاي مختلف كاهش هدررفت و بازيافت آب در كشور؛
  • برگزاري نشست­هاي تخصصي، كارگاه­هاي آموزشي و نمايشگاه جانبي و ...

 

محورهاي همايش

1- مديريت مصرف آب

1-1- روشهاي مهندسي (كاهنده هاي مصرف، بازچرخاني آب، آب خاكستري، جداسازي آب شرب از آب بهداشتي و ...)

1-2- ديدگاههاي فرهنگي (آموزش، آگاهي رساني، مشاركت بخش خصوصي، نقش زنان و ...)

1-3- ديدگاههاي اقتصادي (اقتصاد آب، قيمت گذاري، مديريت تعرفه و...­ )

1-4- الزامات قانوني و مديريتي (مباحث نظام مهندسي، جريمه و تشويق، قراردادها و برون سپاري، حاشيه نشيني، مديريت مصرف در شرايط بحراني، آسيب شناسي و ...)

 

 2- هدررفت واقعي در شبكه­ هاي توزيع آب

2-1- مديريت نشت (روشهاي جديد نشت­يابي، اقتصاد نشت، مديريت فشار، استقرار DMA، قراردادهاي نشت يابي، تامين مالي، برونسپاري و ...)

2-2- مديريت حوادث و اتفاقات (رفع حوادث، قراردادها و ...)

2-3- بازسازي، تعويض و تعمير شبكه ­ها

2-4- سرريز مخازن

2-5- تجهيزات و شيرآلات جديد

 

 3- هدررفت ظاهري در شبكه ­هاي توزيع آب

3-1- كنتور و دبي سنج­ها، قرائت كنتورها، خطاهاي اندازه­ گيري، مديريتي و بهره­ برداري

3-2- اتصالات غيرمجاز (روشهاي شناسايي، راه­كارهاي فرهنگي، راه­كارهاي قانوني، قراردادها و برون سپاري ...)

 

4- مصارف مجاز آب بدون درآمد

4-1- مصارف آب در تاسيسات و تصفيه­ خانه ­ها

4-2- شستشوي شبكه و مخازن

 

5- هوشمندسازي شبكه­ هاي توزيع آب

5-1- تله متري و اسكادا

5-2- مدلسازي و نرم افزارها

5-3- كاربرد GIS

5-4- مديريت انرژي

 

6 - كاهش مصرف و ارتقاي بهره وري آب در بخش صنعت

6-1- بكارگيري فناوري پينچ آبي به منظور كاهش مصرف آب در صنايع

6-2- بهينه سازي شبكه آب و فاضلاب در صنايع

6-3- راهكارهاي دستيابي به تخليه مايع صفر (Zero Liquid Discharge) در صنايع

6-4- سنتز شبكه آب و فاضلاب صنايع (Water Network Synthesis)

6-5-  الزامات پياده ­سازي رويكرد  كاهش، بازاستفاده و بازيافت (3R: Reduce, Reuse, Recovery) در صنايع

6-6-   نقش سيستم ­هاي كنترلي و ابزار دقيق در كاهش مصرف آب و پيشگيري از هدر رفت در صنايع

 

7 - پيوند آب-انرژي در بازيافت پساب

7-1- تحليل چرخه عمر سيستمهاي بازيافت پساب

7-2- راهكارهاي توليد انرژي در فرآيند بازيافت پساب

7-3- توسعه روشهاي با حداقل مصرف انرژي به منظور بازيافت پساب

 

8 - فناوريهاي ساده و ارزان قيمت بازيافت پساب

8-1- توسعه فناوريهاي ساده بازيافت پساب در مناطق روستايي و جوامع كوچك

8-2- بومي سازي فرآيندهاي ساده و ارزان قيمت بازيافت پساب

 

9 - پايش كمي و كيفي پساب بازيافتي

9-1- ابزارهاي اندازه‌گيري جريان پساب

9-2- شاخصهاي كيفي در ارزيابي  بازيافت پساب

9-3- دستورالعمل پايش كيفيت در بازيافت پساب

9-4- آيين نامه هاي پايش كمي و كيفي بازيافت پساب

 

10- استفاده ايمن از پساب و كاهش ريسك آن

10-1- مخاطرات ناشي از استفاده از پساب

10-2- نقش آموزش و فرهنگسازي در استفاده ايمن از پساب

10-3- تحليل ريسك استفاده از پساب در مصارف مختلف و اولويت بندي گزينه هاي مصرف

10-4- روشهاي مديريت ريسك استفاده از پساب

 

11- مديريت فاضلاب و پسماند حاصل از فرايندهاي بازيافت

11-1- بازيافت پسماندهاي جامد با ارزش

11-2- مصرف پسماند بازيافت به عنوان سوخت و ماده پركننده

11-3- روشهاي توليد انرژي از فرآيند بازيافت پساب

11-4- روشهاي مديريت فاضلاب توليدي در فرآيند بازيافت پساب

 

12- مديريت و بازيافت زهابهاي كشاورزي

12-1- مصارف ممكن براي زهابهاي كشاورزي

12-2-روشهاي مديريت و بازيافت زهاب كشاورزي

12-3- تحليل اقتصادي و فني گزينه هاي مصرف دوباره زهاب كشاورزي

12-4- اثرات بازيافت زهاب كشاورزي بر كيفيت منابع آب، خاك و محصولات توليدي

 

13- رويكردهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي در مديريت مصرف و استفاده از پساب

13-1- تحليل اقتصادي گزينه هاي مختلف بازيافت پساب

13-2- چالش هاي اجتماعي در پذيرش استفاده دوباره از آب

13-3- الزامات آموزش و فرهنگسازي به منظور مصرف ايمن پساب

13-4- الزامات قانوني در فرآيند بازيافت پساب و خلاهاي موجود

13-5- نقش تعرفه در كاهش مصرف آب

13-6 خلاء هاي قانوني براي كاهش هدررفت ظاهري و واقعي

13-7- نقش آموزش، فرهنگ و تبليغات در كاهش مصرف آب

13-8- چالش هاي اجتماعي در كاهش هدررفت آب  

نظرات