ششمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم

ششمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم

تغيير اقليم يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي عصر حاضر در نيل به توسعه پايدار است. اين موضوع يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي و اجتماعي بشر در دوره حاضر و آينده براي كشور است. بنابراين لازم است همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه شناخت پيامدها و روش‌هاي سازگاري و كاهش اثرات آن صورت پذيرد.

مخاطرات ناشي از گرمايش جهاني و تغيير اقليم قابل‌شناسايي و برنامه‌ريزي است. پيش‌بيني اقليمي شامل پيش‌بيني‌هاي ماهانه، فصلي و سال‌هاي آينده مهم‌ترين ابزار براي مديريت صحيح كشور است. پيش‌بيني مخاطرات اقليمي ازجمله سيل، خشكسالي، سرمازدگي و غيره.. از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. دست‌يابي به فن‌آوري‌هاي نوين و دانش روز براي افزايش صحت و دقت پيش‌بيني‌ها از مهم‌ترين دستاوردهاي علمي بشر مي‌باشد. ششمين كنفرانس منطقه‌اي تغيير اقليم باهدف بحث و تبادل‌نظر و ارائه راهكار در خصوص اين موضوعات ازجمله  سيل، مخاطرات جوي و اقليمي، خشكسالي، گردوغبار و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از تغيير اقليم برگزار مي‌شود. 

هيئت بين‌الدولي تغيير اقليم (IPCC) اركان بين‌المللي ارزيابي تغييرات اقليمي در جهان است. اين هيئت آخرين اطلاعات علمي، فني و اجتماعي- اقتصادي توليدشده در جهان و آثار آن را بررسي و مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. سازمان هواشناسي كشور به‌عنوان مرجع ملي هيئت بين‌الدولي تغيير اقليم در ايران طي سال‌هاي اخير مبادرت به برگزاري 5 دوره كنفرانس منطقه­اي تغيير اقليم طي سال‌هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۴ نموده است كه مورد اقبال بسياري از اساتيد و پژوهشگران داخلي و خارجي شد. در ششمين كنفرانس منطقه­اي تغيير اقليم، تجربيات بين‌المللي، منطقه‌اي و ملي توسط محققين موردبحث و تبادل‌نظر قرار خواهد گرفت.

 

 

 اهداف كنفرانس:

 • ارتقاء دانش فني براي پيش‌آگاهي و پيش‌بيني اقليمي
 • ارتقاء آگاهي و آماده‌سازي مسئولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از تغيير اقليم
 • شناسايي شرايط تغيير اقليمي و آثار و پيامدهاي آن و تأكيد بر لحاظ نمودن توان اقليمي در برنامه‌هاي توسعه كلان كشور
 • حركت در جهت توسعه پايدار كشور با رويكرد كاهش توليد گازهاي گلخانه‌اي
 • تشويق محققان و انديشمندان جوان به مطالعه و پژوهش در حوزه تغيير اقليم، سازگاري با آن و ارائه نظرات كارشناسي در سطح بين‌المللي
 • ترويج گفت‌وگوي مؤثر ميان كارشناسان در موضوعات تغيير اقليم، كاهش اثرات تغيير اقليم  و سازگاري با پيامدهاي آن
 • تبادل تجربه و دانش مرتبط با موضوع تغيير اقليم در سطح ملي و بين‌المللي
 • كمك در بروز رساني برنامه‌هاي راهبردي ايران در خصوص موضوع تغيير اقليم
 • ارائه راهكار جهت كاهش ميزان خسارت ناشي از تغيير اقليم
 • آشنايي با آخرين تحقيقات، روش‌هاي علمي و دستاوردهاي جهاني در رابطه با تغيير اقليم، پيامدهاي ناشي از آن و روش‌هاي سازگاري با آن
 • آگاهي از اثرات متقابل اقليم و انسان در زمينه‌هايي مانند كشاورزي، آب، انرژي و ...
 • بحث و مشاوره صاحب‌نظران در مورد مسائل مختلف تغيير اقليم
 • جلب‌توجه تصميم گيران به موضوع تغيير اقليم و تبعات آن
 • معرفي سياست‌هاي سازگاري و كاهش اثرات منفي تغيير اقليم در مقياس ملي و بين‌المللي

 

محورهاي كنفرانس:

۱- پيش‌بيني و پيش‌آگاهي‌هاي اقليمي، سيل و مخاطرات جوي و اقليمي

 • مدل‌هاي پيش‌بيني اقليمي ماهانه، فصلي تا دهه‌اي (ديناميكي، آماري و ...)
 • پيش‌بيني سيل و روان آب
 • ناهنجاريي‌هاي اقليمي و روش پيش‌بيني آنها
 • مدل‌سازي پيش‌بيني تغييرات اقليمي
 • اثر دور پيوندها براي پيش‌بيني بلندمدت
 • كاربرد فناوري‌هاي نوين در پيش‌بيني اقليمي

 

۲- اثرات تغيير اقليم و آسيب‌پذيري ناشي از سيل، خشكسالي و ساير مخاطرات اقليمي

 • اثرات گرمايش جهاني
 • اثر تغيير اقليم بر كشاورزي و منابع طبيعي
 • اثر تغيير اقليم بر منابع آب
 • اثر تغيير اقليم بر محيط‌زيست (خاك، حيات‌وحش، آلودگي هوا، خشك شدن درياچه‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌هاي دائمي و...)
 • اثر تغيير اقليم بر منابع و مصارف انرژي، ساختمان، مسائل شهرنشيني و توسعه شهرها
 • اثر تغيير اقليم بر سلامت و آسايش انسان‌ها
 • اثر تغيير اقليم بر بخش‌هاي اقتصادي - اجتماعي و صنعت گردشگري
 • اثر تغيير اقليم بر رخداد بلاياي طبيعي
 • اثر تغيير اقليم بر صنعت حمل‌ونقل (زميني، دريايي و هوايي)
 • اثر تغيير اقليم بر توسعه پايدار
 • تغيير اقليم و جوامع آسيب‌پذير

 

۳- توان اقليمي، توسعه پايدار و تاب‌آوري

 • توان اقليمي، توسعه پايدار و تاب‌آوري در امنيت ملي
 • توان اقليمي، توسعه پايدار و تاب‌آوري در امنيت غذايي
 • توان اقليمي، توسعه پايدار و تاب‌آوري در سكونتگاه‌هاي كشور
 • رويكردهاي توسعه پايدار و تاب‌آوري در مواجهه با تغييرات اقليمي

 

۴- سازگاري و كاهش پيامدهاي زيان‌بار تغيير اقليم

 • سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي در كاهش اثرات تغيير اقليم و سازگاري با آن
 • انرژي‌هاي تجديدپذير و كاهش اثرات زيان‌بار تغيير اقليم
 • معماري نوين و كاهش پيامدهاي تغيير اقليم
 • فن‌آوري نوين براي توسعه فضاي سبز و جنگل
 • فن‌آوري نوين در بازچرخاني منابع و استفاده بهينه از آب و انرژي و كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي
 • ارزيابي نيازهاي آموزشي در مطالعات تغيير اقليم

 

۵- آثار و آسيب‌پذيري اجتماعي و اقتصادي ناشي از تغيير اقليم

 • راهكارهاي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي ناشي از تغيير اقليم
 • سازگاري با تغيير اقليم و كاهش آثار زيان‌بار آن بر اقتصاد
 •  آموزش و فرهنگ‌سازي روش‌هاي سازگاري با طبيعت و اقليم
 • تغيير اقليم و اثرات آن بر صنعت
 • اثرات تغيير اقليم بر جامعه (تغيير سبك زندگي و الگوي رفتاري مردم، الگوي مصرف و تعاملات اجتماعي)

نظرات