دهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

دهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

 اهداف كنفرانس

  • آشنايي هر چه بيشتر محققان و علاقمندان با آخرين دستاوردهاي علمي شيمي معدني و علوم وابسته به آن
  • ايجاد ارتباط بين پژوهشگران ، دانشگاهيان و متخصصان صنايع شيميايي و معدني وابسته

موضوع كنفرانس

موضوع مقاله هاي قابل طرح در كنفرانس شامل نتايج تحقيقات پژوهشگران شيمي معدني در زمينه هاي زير است :

  • تهيه و مطالعه كمپلكس هاي جديد معدني
  • بيو شيمي معدني
  • كاتاليزرها و نانو كاتاليزرها
  • شيمي آلي - فلزي
  • شيمي صنايع معدني
  • مطالعات الكتروشيميايي كمپلكس هاي معدني
  • نانو ذرات

نظرات