اولین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو

اولین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو

درباره كنفرانس تجهيزات دوار
دردهه اخير ايران شاهد جهش چشم گير كمي وكيفي در بخشهاي مختلف اقتصاد بويژه در صنايع نفت و نيرو بوده است، ظهور شركتهاي سازنده تجهيزات، پيمانكاران پروژه هاي عظيم، ارائه كنندگان خدمات فني و مهندسي و ديگر شركتها با مديريت ايراني، همچنين مناسبات گسترده تر با شركتهاي بين المللي باعث تغيير و تحولات مختلف و به دست آمدن نتايج پر ثمر بوده است.
تلاش جهت بومي سازي فن آوريها، توانمندسازي نيروهاي انساني، تاكيد بيشتر بر تحقيق و توسعه در سازمانهاي ايراني و بهبود فرآيندهاي مديريتي عمده ترين نتايج حاصله از وضعيت جديد مي باشد. صنايع نفت و نيرو با توجه به حجم گسترده پروژه ها و نياز به تمركز منابع مالي، مديريتي، فن آوري و غيره همواره از بخشهاي پيشرو در اقتصاد ايران به خصوص در دهه اخير بوده اند.
تجهيزات دوار به عنوان يكي از اجزاي اصلي صنايع نفت و نيرو شاهد تجربه جديد حضور گسترده شركتهاي ايراني در بخشهاي مختلف طراحي و ساخت، نصب و راه اندازي، نگهداري و تعميرات و ارائه خدمات بوده است.
لزوم گردهمايي بخش هاي كارفرمايي، پيمانكاري، سازندگان، محافل دانشگاهي و پژوهشي و ديگر دست اندركاران اين صنعت بزرگ در حال حاضر در سطح صنايع نفت و نيرو كاملاً مشهود است. برگزار كنندگان اولين كنفرانس تجهيزات دوار در صنايع نفت و نيرو به دنبال بررسي وضعيت حاضر، پيشرفت ها و تحولات به دست آمده و چشم انداز پيش روي اين صنعت مي باشند.

اهداف برگزاري كنفرانس

  • شناسايي فرصت‌هاي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي موجود براي توسعه فعاليت‌هاي صنعت تجهيزات دوار.
  • ارائه توانمندي‌هاي شركت‌هاي فعال در صنعت تجهيزات دوار نفت و نيرو در كشور.
  • بررسي زمينه‌هاي همكاري با شركت‌هاي تجهيزات دوار بين‌المللي.
  • تبادل دستاوردهاي جديد ميان متخصصين صنعت تجهيزات دوار.
  • ايجاد بستر مناسب براي بهره‌مندي از تجارب كاربردي و حرفه‌اي اين صنعت در داخل و خارج از كشور.
  • طرح مشكلات صنعت تجهيزات دوار در جامعه علمي كشور
  • آشنايي با آخرين دستاوردهاي فني و تكنولوژيك رشته‌هاي مرتبط با تجهيزات دوار در كشور.
  • بررسي توانمندي شركت‌هاي سازنده داخلي در تأمين تجهيزات و ماشين‌آلات صنعت تجهيزات دوار.

دريافت پوستر همايش

نظرات