پنجمین سمپوزیوم بین المللی آب و سد گروه آسیا - اقیانوسیه

پنجمین سمپوزیوم بین المللی آب و سد گروه آسیا - اقیانوسیه

Symposium Topics
A)    Design and Analysis Methods of Dams
B)    Advanced Materials, Technologies in Dam Engineering
C)    Time Dependent Properties of Construction Materials for Dams
D)    Constitutive Modeling of Dam Materials
E)    Seismic Aspects and Earthquake Analysis
F)    Long-Term Behavior of Dams
G)    Uncertainty Issues in Dam Design
H)    Managing Risks and Reliability Analysis in Dam Engineering
I)    Dam Monitoring, Instrumentation and Safety Assessment
J)    Maintenance, Rehabilitation and Heightening of Dams
K)    Strategies for Extending Service Life of Dams
L)    Emergency Preparedness and Public Safety
M)    Project Financing and Contractual Aspects
N)    Climate Change Challenges (Floods and Drought)
O)    Social and Environmental Issues

نظرات