چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

با برگزاري سه كنفرانس توسعه منابع انساني در سال‌هاي گذشته كه توجه جامعه علمي و مديريتي كشور را به خود جلب كرده است، انجمن مديريت منابع انساني ايران با همكاري مؤسسه مطالعات بهره‌وري و منابع انساني و مشاركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران «چهارمين كنفرانس توسعه منابع انساني» را در ارديبهشت ماه 1387 در تهران برگزار خواهد كرد. 
اين كنفرانس به مسايل و چالشهاي توسعه منابع انساني در بنگاه‌هاي كسب و كار اعم از شركتهاي بزرگ، متوسط و كوچك مي‌پردازد و تأكيد ويژه‌اي بر نوآوري، ابتكار، بازنگري، ارزيابي و تبادل تجربه‌هاي داخلي و بين‌المللي در زمينه توسعه منابع انساني دارد. از عموم صاحبنظران، استادان، فرهيختگان، مديران، مشاوران، كارشناسان، دانشجويان و علاقمندان گستره منابع انساني دعوت مي‌شود كه در چارچوب اهداف، محورها و برنامه ها با اين كنفرانس همكاري فرمايند.

نظرات