پنجاه و نهمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا ۵۹

پنجاه و نهمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران-اکسیدا ۵۹

نمايشگاه و كنگره انجمن دندانپزشكي ايران (اكسيدا)، بزرگترين و ارزشمند ترين رويداد دندانپزشكي ايران است كه از سال 1341 هر ساله برگزار شده است. اكسيدا بزرگترين و پيشتاز ترين رويداد آموزش و توسعه حرفه اي مداوم براي دندانپزشكان در ايران و منطقه بوده و مكاني مناسب براي دريافت آخرين بينش ها، روش هاي نوين و برنامه هاي گسترده آموزشي دندانپزشكي با بالاترين استاندارد ها ممكن در حوزه كار حرفه اي دندانپزشكي است. نمايشگاه بزرگ مرتبط با اين رويداد به بازديد گنندگان امكان انتخاب ميان طيف وسيعي از خدمات و محصولات دنداني را از مجموعه اي فوق العاده از شركت هاي برجسته در صنعت دندانپزشكي مي دهد.

نظرات