همایش بین‌المللی کاربرد استانداردهای GS۱ در بلاک‌چین

همایش بین‌المللی کاربرد استانداردهای GS۱ در بلاک‌چین

موضوعات همايش:

قرارداد هوشمند

بازاريابي اجتماعي

بلاك چين و رديابي مواد غذايي

بلاك چين و صنعت فروش

 

نظرات