یازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

یازدهمین کنگره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

يك دهه تلاش پيگير و موفق را در برگزاري كنگره هاي سالانه انجمن راديولوژي دهان فك و صورت ايران پشت سر گذاشتيم. اكنون با اغاز دهه جديد فعاليت هاي علمي در ابعاد گسترده تَر و با حضور همكاران كه شمارشان در اين ده سال اخير تا پنج برابر افزايش يافته است اميد آن داريم كه رشته راديولوژي دهان فك و صورت در كشورمان به جايگاه شايسته خود برسد. كنگره امسال به عنوان Interdisciplinary Maxillofacial Radiology اختصاص دارد كه گوياي نياز همه جانبه تخصص هاي مختلف دندانپزشكي به مباني پيشرفته تصوير برداري و امكان پيشرفت علم دندانپزشكي در همه شاخه ها با تكيه بر اين ارتباط متقابل است. اميدوارم در كنگره امسال شاهد برگزاري بحث هاي علمي پيشرفته و نيز فضاي تبادل افكار و ايجاد همدلي و همبستگي همكاران ارجمند باشيم.

نظرات