پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

سيستم هاي اطلاعاتي

 • معماري سيستم هاي اطلاعاتي
 • استانداردها و ابزارهاي سيستم هاي اطلاعاتي
 • مديريت سيستم هاي اطلاعاتي (MIS)
 • سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري (DSS)
 • Data Mining (OLAP etc)
 • Data Warehouse 
 • استراتژي هاي سيستم هاي اطلاعاتي

 

مديريت كسب و كار

 • استراتژي هاي كسب وكار الكترونيكي
 • مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار
 • مديريت تغيير و فرهنگ سازماني
 • برنامه ريزي منابع سازماني (ERP)
 • مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
 • مديريت زنجيره تامين (SCM)
 • هوشمندي كسب و كار (BI)
 • مديريت دانش
 • بانكداري الكترونيكي
 • بيمه الكترونيكي
 • تجارت الكترونيك
 • شهر الكترونيك
 • فناوري اطلاعات و سازمانهاي مجازي
 • برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT Strategic Planning)
 • دولت الكترونيكي(E-government)
 • آموزش الكترونيكي
 • پزشكي الكترونيكي
 • بازاريابي الكترونيكي
 • خدمات الكترونيكي
 • M-Commerce 
 • E-Strategy 
 • مديريت امنيت اطلاعات
 • فناوري اطلاعات و مديريت منابع انساني
 • مديريت استراتژيك و فناوري اطلاعات
 • مهندسي مجدد در سازمانها (BPR)
 • بهره وري و مديريت فناوري اطلاعات
 • معماري سازماني
 • سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS)
 • سيستم هاي كاداستر

 

اهداف كنفرانس:

• توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمينه مباحث مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات

• معرفي آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي و كاربردي در زمينه هاي تخصصي مديريت فناوري اطلاعات از قبيل:تجارت الكترونيك،دولت الكترونيك،شهر الكترونيك،ERP،CRM،BPR،KM و ...

• تبادل دستاوردها و تجربيات شركتها و سازمانهاي برتر در زمينه به كارگيري فناوري اطلاعات

• معرفي توانمندي هاي شركتهاي ايراني در زمينه مديريت فناوري اطلاعات در بين نمايندگان خارج كشور شركت كننده در اين كنفرانس

• كمك به تأسيس انجمن مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

 

نظرات