اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی

مقدمه:
تحقيقات بازاريابي يكي از اركان اصلي واحدهاي بازاريابي و بازرگاني شركت ها و سازمانها است، همچنين بخش لاينفك مطالعات استراتژيك در فاز شكل گيري و توسعه سازمان ها به شمار مي رود. بعبارت ساده تر تحقيقات بازاريابي گام نخست هر فعاليت اقتصادي است. اين در حالي است كه با وجود حركتهاي مختلف رشد و توسعه در كشور متاسفانه در بسياري موارد، عدم استفاده از داده هاي درست و به هنگام هزينه هاي مختلفي را تحميل و حتي بعضا كليه برنامه هاي رشد و توسعه را ناكام مي گذارد. گردهمايي بزرگ اين حرفه در كشور مي تواند ضرورت توسعه آن را در كشور بيش از پيش تبيين نموده و گامي در راستاي تحقق اهداف سازمانها و به تبع آن اهداف كلان كشور باشد.
مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف در راستاي توسعه متعالي جامعه در بخش ها و صنايع مختلف و با توجه به برنامه هاي بلند مدت كشور، در اين مقطع در نظر دارد در قالب دفتر مطالعات بازرگاني و با همكاري گروه راهبر اولين كنفرانس بين المللي تحقيقات بازاريابي را با تمركز بر راههاي توسعه آن در كشور برگزار نمايد.
كنفرانس بين المللي تحقيقات بازاريابي با بهره مندي از تجربيات گروه راهبر كه متشكل از 5 شركت تخصصي در بخش هاي مختلف تحقيقات بازاريابي، مشاوره و كلينيك بازاريابي، مديريت برنامه هاي پيشبرد فروش و آموزش تكنيك هاي مديريت بازار است، توجه ويژه اي به اصول كاربردي خواهد داشت.


اهداف كنفرانس:
ارائه نگرشي نو به امر مطالعات بازاريابي در برنامه هاي بازاريابي و تصميمات استراتژيك سازمان
شناسايي چالش هاي تحقيقات بازاريابي در ايران و راهكارهاي توسعه آن در كشور
ارائه تجربيات موفق ديگر سازمان ها و كشورها
انتقال تجربيات سازمان هاي صاحب نظر در امر تحقيقات بازاريابي دنيا به كشور


محورهاي اصلي:

  • روش هاي كمي و كيفي نوين در تحقيقات بازاريابي
  • تحقيقات بازاريابي براي خدمات
  • تحقيقات بازاريابي بين المللي و نقش آن در صادرات
  • سنجش رضايت مشتريان
  • سنجش اثر بخشي تبليغات
  • تحقيقات بازاريابي در راستاي تامين اطلاعات لازم در برنامه هاي استراتژيك بازاريابي
  • كاربرد تحليل هاي آماري در تحقيقات بازاريابي
  • استاندارهاي بين المللي كنترل كيفيت در تحقيقات بازاريابي
  • آسيب شناسي تحقيقات بازاريابي در ايران و چالش هاي آن

نظرات