پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با رویکرد تاب آوری شریان های حیاتی و ایمنی صنعتی

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با رویکرد تاب آوری شریان های حیاتی و ایمنی صنعتی

پنجمين كنفرانس جامع مديريت بحران و HSE با رويكرد تاب‌آوري شريان‌هاي حياتي و ايمني صنعتي، نگاهي ويژه به ميراث فرهنگي و گردشگري در دي‌ماه سال ۱۳۹۷ در دانشگاه تهران برگزار مي‌شود. در اين رويداد و در سخنراني‌هاي كليدي، دانشمندان برجسته و متخصصان حرفه‌اي مرتبط با اين حوزه، آخرين يافته‌ها، مباني و راهبردهاي آينده در زمينه مديريت كاهش ريسك سوانح را ارايه مي‌كنند. بسياري از پژوهشگران و مديران در زمينه كاهش ريسك سوانح در اين كنفرانس، سازمان‌ها، افراد و موضوعات مرتبط با حوزه كاري خود را يافته و توسعه مي‌دهند. از برنامه‌هاي جانبي كنفرانس برگزاري كارگاه‌هاي تخصصي-كاربردي و نمايشگاه جانبي است. تمامي اين تلاش‌ها در قالب يك تشكل غيردولتي برنامه‌ريزي و انجام مي‌شود. اين شكل از برگزاري كنفرانس، محلي بدون سوگيري براي متخصصان و مديران مراكز دولتي، خصوصي و دانشگاهيان (كه در زمينه مديريت سانحه كار مي‌كنند) فراهم كرده تا سالي يكبار گرد هم آيند و در يك فضاي علمي و متفاوت، كارها و دانش خود را با سايرين به اشتراك بگذارند.

در اين راستا و در جهت به روز كردن دانش موجود در كشور و انتقال آن، پنجمين كنفرانس جامع مديريت بحران و HSE در تاريخ ۲۹ و ۳۰ دي‌ماه سال ۱۳۹۷ در محل دانشگاه تهران و با مشاركت دانشگاه‌ها، داستگاه‌هاي قانون‌گذار و اجرايي كشور برگزار خواهد شد.

 

اهداف كنفرانس:
 

  • فراهم‌ساختن فضاي گفتمان با هدف انتقال و تبادل آخرين يافته‌ها و تجربيات مديران و پژوهشگران داخلي در حوزه مديريت بحران و HSE
  • ترويج و توسعه مفاهيم و دانش مديريت بحران و HSE
  • دغدغه‌سازي و جلب توجه صاحبنظران و سياستگذاران بخش‌هاي حاكميتي به اهميت استفاده از يافته‌هاي نوين در حوزه مديريت بحران و HSE
  • حساسيت‌سازي در جامعه و افزايش آگاهي عمومي مردم در زمينه مديريت بحران و HSE

 

 

محورهاي كنفرانس

مديريت بحران:

حمل و نقل، شريان‌هاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان و مديريت بحران
سازمان‌هاي مردم نهاد و مديريت بحران
رسانه، آموزش و اطلاع‌رساني و مديريت بحران
امنيت و انتظامات و مديريت بحران
سيل و مخاطرات دريايي، برق، آب و فاضلاب و مديريت بحران
سوخت و مواد نفتي و مديريت بحران
زلزله، لغزش لايه‌هاي زمين و مديريت بحران
مخاطرات زيست محيطي و مديريت بحران
امداد و نجات و آموزش همگاني و مديريت بحران
بهداشت، درمان و مديريت بحران
خشكسالي، سرمازدگي و مديريت بحران
بيمه‌ها و بانك‌ها و مديريت بحران
درس‌آموخته‌هاي مديريت بحران در رخدادهاي مهم داخلي يا بين‌المللي


بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE):

ايمني و مديريت ريسك
ايمني و محيط زيست
ايمني و سلامت شغلي
مباني مديريت  HSE
كاربردهاي نرم‌افزار در HSE
فرهنگ ايمني
درس‌آموخته‌هاي حوادث مهم داخلي يا بين‌المللي در حوزه HSE


مباحث روز:

تجزيه و تحليل ريسك
ارزيابي، مديريت و كاهش ريسك
تاب‌آوري
مسائل اقتصادي و اجتماعي در سوانح
عوامل انساني در سوانح
كاربرد فناوري‌هاي نوين در سوانح

نظرات