کنفرانس ملی مهندسی ارزش در صنعت ساختمان

کنفرانس ملی مهندسی ارزش در صنعت ساختمان

 

كنفرانس مهندسي ارزش در صنعت ساختمان، تابستان 1387 در تهران برگزار مي شود. اهداف كنفرانس عبارتند از:

 • تسريع در رشد و تعالي اقتصاد كشور از طريق استفاده بهينه از منابع، با بهينه سازي فرآيندهاي طراحي، اجرا و بهره برداري پروژه‌هاي ساختماني و در نتيجه بيشينه كردن ارزش در اين فعاليتها.

 • توسعه فرهنگ مهندسي ارزش در صنعت ساختمان كشور، به معني گسترش آگاهي از مزايا و دامنه استفاده از اين تكنيك.

 • شناسايي پژوهشگران، محققان و دستاوردهاي تحقيقاتي آنها در زمينه كاربرد مهندسي ارزش در صنعت ساختمان توسط سازمانها، شركتها، مؤسسات و نهاد‌هاي توليدي و خدماتي كشور.

 • استفاده از دانش، تجربه و توانايي‌هاي كاركنان و تجهيزات پيمانكاران ساختماني، در جهت كاهش هزينه و افزايش بهره‌وري در طول عمر پروژه ساختماني (طراحي – ساخت – بهره برداري)

 • انتقال تجارب، نتايج تحقيقات و چالشهاي فراروي سازمانها به ساير سازمانها و شركت كنندگان.

 • جايگاه كاربردي مهندسي ارزش در قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي ساخت و ساز شهري (ملي، منطقه اي، محلي)

 • بهينه سازي طراحي نماي ساختمان با استفاده از الگوي معماري بومي و اسلامي در رو بنا و فضاي داخل ساختمان، تامين الگوي مصرف بهينه انرژي از جمله استفاده از روشنايي طبيعي فضا‌ها در ساختمان (حتي الامكان) و نيز پوشش ديوارها و جدارهاي خارجي و داخلي ساختمان با عايق‌هاي صوتي و حرارتي.

 • ايجاد انگيزه و باور در كارفرمايان، تشويق همه عوامل ذينفع ساختماني به ويژه مهندسان مشاور و پيمانكاران (سازندگان) به فرصتهاي كاربرد مديريت ارزش در پروژه‌هاي ساختماني.

 • تشويق به استفاده از مصالح و تكنولوژي‌هاي نوين ساختماني با ضريب كيفيت بالاتر و كاهش زمان اجرا.

 • سامانه هاي پيشرفته مديريت انرژي در سازه هاي شهري (EMS , BMS)

علاقه مندان به ارائه مقاله مي توانند حداكثر تا اول خرداد 1387 مقالات خود را در محورهاي زير به دبيرخانه كنفرانس ارائه نمايند:

 • مديريت ساخت و ساز با نگاه مهندسي ارزش
  جايگاه مهندسي ارزش در قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي ساخت و ساز شهري (ملي، منطقه اي، محلي).
  دستاوردهاي مهندسي ارزش در مباحث سازه، معماري، تاسيسات برقي و مكانيكي.
  مديريت زمان، هزينه و ارزش حاصله در پروژه هاي ساخت و ساز شهري (مديريت نوين و ارزش افزوده).
  فرصت ها و چالشهاي فرهنگ سازي مهندسي ارزش در صنعت ساختمان.
  ديدگاه نو آورانه مهندسي ارزش در كاربرد مصالح نوين ساختماني.

 • نظام مهندسي ساختمان و مديريت انرژي
  تعيين معيارهاي ارزش در تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان و صرفه جويي انرژي حاصله.
  سامانه هاي پيشرفته مديريت انرژي در سازه هاي شهري (EMS , BMS)
  معرفي تكنولوژي هاي كاهش اتلاف حرارت و افزايش بهره‌وري گرمايش و سرمايش.
  مهندسي ارزش با نگرش محيطي- زيست محيطي، كالبدي- فضايي در پروژه هاي ساختماني.
  نقش فن آوري اطلاعات در صرفه جويي انرژي ساختمان.

نظرات