هفتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها

هفتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها

محورهاي سمينار:

تازه هاي ژنتيك و اختلالات شايع ژنتيكي

بيماري هاي نوروماسكولار

اختلالات متابوليكي ارثي

اختلالات تكاملي و ناتواني ذهني

اوتيسم

نظرات