همایش ملی مقاوم سازی ایران

همایش ملی مقاوم سازی ایران

دانشگاه يزد، همايش ملي مقاوم سازي ايران (Iranian Rehabilitation National Conference) را شهريور ماه 1387 برگزار مي نمايد. اين همايش ملي 5 الي 7 شهريور سال آينده در يزد با هدف ايجاد زمينه بحث و تبادل نظر پيرامون مقاوم سازي سازه ها، ايجاد زمينه بحث و تبادل نظر پيرامون مقاوم سازي شريانهاي حياتي، برقراري ارتباط متخصصين و دانشجويان با صاحب نظران امر مقاوم سازي و آشنايي با روش هاي نوين مقاوم سازي بنا ها و شريانهاي حياتي، طرح مباحث جديد در زمينه تعمير و نگهداري بنا ها و شريانهاي حياتي، ايجاد زمينه بحث و تبادل نظر پيرامون مقاوم سازي بافت هاي تاريخي و همچنين  ايجاد زمينه بحث و تبادل نظر پيرامون بهسازي ساختمانها وابنيه فني برگزار خواهد شد.

 

از متخصصان، پژوهشگران و دانشجويان دعوت مي شود چكيده مقالات خود را حداكثر تا 20 بهمن ماه 1386 به دبيرخانه همايش ارسال نمايند. محورهاي تخصصي تحت پوشش اين كنفرانس عبارتند از:اولين فراخوان همايش ملي مقاوم سازي ايران

 • مصالح مدرن و نقش آن ها در مقاوم سازي

 • مقاوم سازي وايمني بافت هاي تاريخي در مقابل زلزله

 • مقاوم سازي سازه هاي اسكلتي

 • مقاوم سازي ساختمانهاي مصالح بنايي

 • مقاوم سازي بناهاي ضروري

 • مقاوم سازي ساختمانهاي روستايي

 • مقاوم سازي و شيوه هاي اجرائي

 • مقاوم سازي شريانهاي حياتي

 • مقاوم سازي ابنيه فني

 • مقاوم سازي راهها و ابنيه تاريخي

 • ارتقاي كيفيت ساخت و سازهاي جديد

 • ژئوتكنيك و مقاوم سازي

 • شناخت و تحليل ريسك و بررسي راههاي كاهش آن در شهرهاي خطر خيز

 • معماري و مقاوم سازي

 • نقش اقتصاد در مقاوم سازي

 • تاثيرات اجتماعي مقاوم سازي ابنيه

 

دستور العمل تهيه و تنظيم خلاصه مقالات فارسي همايش ملي مقاوم سازي ايران

به منظور يكسان بودن ساختار مقالات همايش رعايت كليه ضوابط ارائه شده و انطباق كامل ساختار خلاصه مقاله با دستور العمل حاضر الزامي مي باشد.

از علاقمندان به ارسال خلاصه مقاله در خواست مي گردد كه ارسال به صورت الكترونيكي را انتخاب نمايند.

اگر به هر دليل نتوانيد خلاصه مقاله خود را به صورت الكترو نيكي ارسال فرماييد ، خواهشمند است سه نسخه كامل از خلاصه مقاله را حداكثر تا تاريخ 30/11/86 به آدرس دبير خانه همايش ( يزد – دانشگاه يزد – مجتمع فني و مهندسي ، ساختمان شماره 2 – دبير خانه همايش ) ارسال نمايند.

1- لازم است خلاصه مقاله بر روي كاغذ A4 و حداكثر در يك صفحه به صورت يكرو و با استفاده از نرم افزارword و در محيط windows . xp تهيه شود.

2- حاشيه مورد نياز به فاصله 30 ميليمتر از سمت راست ، 30 ميليمتر از سمت چپ ،25 ميليمتر ازبالاي صفحه و ميليمتر از پايين صفحه تنظيم گردد.

3- عنوان خلاصه مقاله با فونت زر 16 پررنگ (Bold ( با فاصله 60 ميليمتر از بالاي صفحه و در وسط تنظيم شود.

4- نام نام خانوادگي مولف (مولفين) به همراه عنوان و آدرس مختصر با قلم زر 12 پررنگ با تنظيم وسط سطر و با يك خط فاصله از عنوان تنظيم مي شود. اين اطلاعات براي هر مولف نبايبد از يك سطر تجاوز كند.

5- تلفن ( به همراه كد شهري ) فاكس(به همراه كد شهري)و آدرس مختصر با قلم زر 12 پررنگ با تنظيم وسط سطر و با يك خط فاصله از عنوان تنظيم وسط و بدون فاصله از قسمت قبلي ارائه شود. چنانچه مقاله بيش از دو مولف داشته باشد اطلاعات مربوط به شماره تلفن فاكس و پست الكترونيكي براي همه مولفين نوشته شود.

6- عنوان " چكيده " با قلم زر 14 پررنگ و به فاصله 120 ميليمتر از بالاي صفحه و 30 ميليمتر از سمت راست تنظيم شود . بلافاصله در سطر بعدي متن اصلي چكيده با قلم زر 10 ايتاليك و پررنگ و با تنظيم 30 ميليمتر از سمت راست و 30 ميليمتر از سمت چپ نوشته شود.

7- بلافاصله پس از متن چكيده عنوان " كليد واژه ها " با قلم زر 14 پررنگ و در ادامه آن كلمات كليدي مقاله ( حداكثر 6 كلمه) با قلم زر 10 ايتاليك و پر رنگ تنظيم شود

نظرات