سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی

 

نخستين كنفرانس بين المللي مقاوم سازي لرزه اي و سومين كنفرانس ملي مقاومسازي كشور با موضوع كلانشهر ها و بافت فرسوده  با محوريت مسجد كبود تبريز فيروزه اسلام  20-22مهر ماه 1387 ، ايران در شهر تبريز با شعار تبريز در آرامش پس از زلزله برگزار مي شود. محورهاي كنفرانس عبارتند از:

 • مقاوم سازي مجاري مدفون و ژئوتكنيك

 • كنفرانس مقاوم سازيمقاوم سازي و مرمت سازه هاي بنايي

 • مقاوم سازي ساختمان ها ادري، آموزشي و درماني

 • مقاوم سازي مخابرات، راه آهن و فرودگاه ها

 • مقاوم سازي سازه هاي برق آبي و نيرو گاهي

 • مقاوم سازي ابنيه باستاني و ميراث ماندگار

 • پدافند غير عامل

 • كاربرد مهندسي معكوس و مهندسي ارزش در مقاوم سازي

 • بهسازي لرزه اي تميز

 • تكنولوژي هاي نوين مقاوم سازي

 • اقتصاد كلان، مقاوم سازي و مديريت بحران

 • نقش بيمه و بانكداري در مديريت بحران و مقاوم سازي

 • نقش آموزش همگاني در مديريت بحران و مقاوم سازي

اطلاعات بيشتر در باره كنفرنس:

 

نخستين كنفرانس بين المللي مقاوم سازي لرزه اي
و سومين كنفرانس ملي مقاومسازي كشور با موضوع كلانشهر ها و بافت فرسوده
با محوريت مسجد كبود تبريز فيروزه اسلام

(با شعار تبريز در آرامش پس از زلزله)

 


عناوين كنفرانس:
* سخنراني كليدي
* ارائه مقاله در محور هاي مرتبط با كنفرانس
* كارگاه هاي تخصصي در 3 كارگروه : مقاوم سازي مجاري مدفون ، مقاوم سازي سازه هاي برق آبي و نيروگاهي ، مرمت و بهسازي بافت هاي فرسوده
* جشنواره بين المللي كاريكاتور مقاوم سازي با محور هاي مقاوم سازي در مقابل زلزله و پشت پرده ها ، مقابله با ساخت و سازهاي غير مهندسي و مديريت بحران ، امداد و نجات
* نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان ، كتب و نشريات تخصصي

مقدمه:
انسان از نخستين روزها همواره با انواع بلاياي طبيعي بخصوص زلزله دست به گريبان بوده است. عواقب بلاياي طبيعي به گونه اي است كه بعضاً از تاثيرات آني زودگذر فرا رفته و در صورت عدم وجود برنامه ريزي ،فرآيند توسعه يك كشور را سالها به تاخير مي اندازد ، لذا برنامه ريزي مقابله با بلايا به صورت هاي پيشگيري يا مقاوم سازي و بهسازي و درمان يا مرمت و احيا ، به عنوان يك وظيفه خطير نياز به استراتژي هاي خاصي دارد كه در چارچوب آن مي توان خطرات بالقوه بلايا را كاهش داد.
در روز پنجم ديماه سال 1382 خورشيدي شهر تاريخي بم با وقوع يك زمين لرزه با بزرگي 3/6 در مقياس ريشتر با خاك يكسان شد . حدود 70 هزار نفر از هموطنان كشته و زخمي شده و نزديك به 99 درصد از ساختمانهاي آن تخريب گرديد.
در كنار افسوس و اندوه ناشي از خسارت هاي شگفت جاني و مالي بر جاي مانده از اين حادثه تلخ است كه مي بايد از آن آموخت و غفلت نكرد چرا كه چشم بستن بر تجربه بم خسارت هاي هنگفت بعدي را در پي خواهد داشت.
از ديدگاه كارشناسي هيچ بحراني بدون علائم و هشدارهاي قبلي رخ نمي دهد. بارها شنيده ايم كه « زلزله خبر نمي كند». و يا «فاجعه هاي طبيعي چون: طوفان، سيل، آتش سوزي ناشي از امتحان الهي است». فراتر از جنبه هاي تسلي بخش و اعتقاد پايه اي در فرهنگمان كه كاركرد خود را داراست با ديدي كارشناسانه مي دانيم كه بحرانها هم قابل پيش بيني هستند و هم خبر مي كنند. از طريق شناخت نقشه جهاني - منطقه اي نقاط زلزله خيز، ازطريق بسامدي (تكرار) زلزله ها و جدول شدت آنها، ازطريق علايم دائمي پايگاههاي لرزه نگاري و وضعيت گسلهاي فعال مي توان وقوع زلـــزله را پيش بيني نمود.به نظر مي رسد هيچكس وقوع زلزله را در ايران حتمي نمي داند اگر نسبت به عمق فاجعه اي كه پيش رويمان است باور قلبي وجود داشت آنگاه نه يك دولت و نه يك ارگان كه تمام نيروها و تمام افراد براي پيشگيري از فاجعه بسيج مي شد. در كشورهاي پيشرفته وقوع حوادث طبيعي به فرصتهايي براي توسعه تبديل شده است،برنامه ريزي با اين نگرش آسان نيست ولي شدني است. حوادث ممكن است در قبال توسعه بعنوان "آغازي دگر" در نظر گرفته شوند چرا كه امكان دارد موقعيتي بوجود آيد كه منابع بتوانند پاسخگوي پيشرفت وضع جوامع باشند. آمار و ارقام نشان مي دهد كه كشورهاي توسعه يافته به موفقيتهاي بزرگي در زمينه مقاوم سازي رسيده اند . ما هم با توجه به ريشه فرهنگي و قدرت مذهبي و با توكل به خداي آگاه و دانا موفق خواهيم شد اما فقط بايد يك عزم ملي ايجاد گردد.
با توجه به اينكه ايران كشوري زلزله خيز است و در پهنه جغرافيايي آن ، گسل هاي فعال بسياري مشاهده شده است ، لازم است با نگاهي علمي و آينده نگر به مسئله مقاوم سازي از خسارات جاني و مالي كاسته و امنيت خاطر بيشتري را براي هم ميهنان فراهم آورد.
در اين راستا بر آن شديم تا با برگزاري اولين كنفرانس بين المللي مقاوم سازي لرزه اي و سومين كنفرانس ملي مقاوم سازي كشور با موضوع كلانشهر ها و بافت فرسوده با محوريت مسجد كبود تبريز كه پس از چندين زلزله مهيب هم اكنون پا پر جا ميباشد، به بررسي و جمع آوري اطلاعات و بهره مندي از اين اطلاعات در جهت بررسي وضعيت مقاوم سازي و ايمن سازي در كشور بپردازيم. بي شك استفاده از تجارب كميته هاي بين المللي در دنيا و مقالات دريافت شده كنفرانس مي تواند راهكارها و پيشنهادات مفيدي را در جهت مديريت بهينه حوادث غير قابل پيش بيني در كشورمان ارائه دهد.
اين خبر به عنوان فراخوان نخست از تمامي اساتيد و اعضاي هيئت علمي، دانشجويان و دانش پژوهان، مهندسين و خبرگان اجرايي كشور دعوت به عمل مي آورد تا با ارائه مقالات خود و حضور در كنفرانس با ما در آباداني ايران زمين و جهان نيازمند پيرامونمان سهيم باشند.
محورهاي كنفرانس:
علاقمندان مي توانند پايان نامه و مقالات خود را در محور هاي زير به دبيرخانه كنفرانس و يا به آدرس الكترونيكي كنفرانس ارسال نمايند.
* مقاوم سازي مجاري مدفون و ژئوتكنيك
* مقاوم سازي و مرمت سازه هاي بنايي
* مقاوم سازي ساختمان ها ادري، آموزشي و درماني
* مقاوم سازي مخابرات، راه آهن و فرودگاه ها
* مقاوم سازي سازه هاي برق آبي و نيرو گاهي
* مقاوم سازي ابنيه باستاني و ميراث ماندگار
* پدافند غير عامل
* كاربرد مهندسي معكوس و مهندسي ارزش در مقاوم سازي
* بهسازي لرزه اي تميز
* تكنولوژي هاي نوين مقاوم سازي
*اقتصاد كلان ، مقاوم سازي و مديريت بحران
* نقش بيمه و بانكداري در مديريت بحران و مقاوم سازي
* نقش آموزش همگاني در مديريت بحران و مقاوم سازي

 

شرح كلي كنفرانس:
ارائه مقاله به دو صورت شفاهي و پوستر از فعاليت هاي اصلي كنفرانس مي باشد. علاوه بر آن در طي برنامه سخنراني هايي نيز برگزار مي گردد. همزمان با برگزاري كنفرانس نمايشگاهي از توانمندي هاي شركت هاي مختلف وجود دارد.

 

كارگروه هاي كنفرانس :
پروفسور هشترودي مي فرمايد :" علم را از روي تجربه بياموزيد زيرا اصالت علم همان تجربه است ، دست عمله اي كه كار ميكند بهتر از مغز متفكري است كه فكر ميكند . ما به جوانان ميگوييم هر كه با دست كار ميكنند عمله است ، بايد فكر كنيد كه اين اشتباه محض است و علم همان تجربه ا ست و با كار كرد دست به ما نتيجه ميدهد ." با عنايت به فرمايشات استاد فرزانه در راستاي هر چه بيشتر كاربردي كردن دانس كنفرانس تصميم به ايجاد هسته هاي فكري تخصصي با مشاركت صاحب نظران و متخصصين مجرب به عنوان يك مرجع علمي و قابل تكيه در راستاي كمك به بهينه سازي صنعت ساخت و ساز در سازندگي سرزمين پهناور ايران گرفته شد. از جمله نتايج اين كار گروه ها كه در 3 دسته مي باشند عبارت است از :
1) برگزاري كارگاه هاي تخصصي
2) انتقال تكنولوژي هاي نوين مقاوم سازي به داخل كشور
3) توليد دانش و ارائه پيشنهاد و راهكارهاي علمي
 

همكاران كنفرانس :
شهرداري تبريز
استانداري تبريز
بنياد مسكن انقلاب اسلامي
وزارت مسكن و شهر سازي
سازمان عمران و بهسازي شهري
شركت پويش پژوه
شركت نوآوران مقاوم سازي اكباتان

حاميان اطلاع رساني:
مرجع دانش سيويليكا
مركز عمران ايران
ماهنامه ساختمان و كامپيوتر
فصلنامه عمران و مقاوم سازي
گاهنامه عمران و بهسازي

نظرات