اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن

اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن

موضوعات و محورها
 
1.       ايمني و مديريت ريسك
2.       مديريت بحران
3.       آموزش و مقررات
4.       فناوريهاي نوين
5.       اثرات زيست محيطي حمل و نقل مواد خطرناك
 
ايمني و مديريت ريسك
طبقه بندي انواع مواد خطرناك
بسته بندي، مهار و آزمون هاي مناسب
بارگيري و باراندازي
بازرسي ايمني
مشخصات و ويژگي هاي زيرساختي مورد نياز
طراحي و ايمني راه
تجهيزات ايمني ترافيك
طراحي و ايمني خودرو
نوسازي و بازسازي ناوگان حمل و نقل
جايگاه و كاركرد مديريت ريسك

مديريت بحران
نحوه بكارگيري و پياده سازي مراحل چرخه مديريت بحران
نحوه مقابله با حمل و نقل مواد خطرناك
مسائل عملياتي در حمل و نقل مواد خطرناك
مديريت سوانح وامداد رساني

آموزش و مقررات
قوانين و آيين نامه هاي حمل ونقل مواد خطرناك
كنوانسيونهاي ملي و بين المللي مرتبط
دستورالعمل هاي شيوه حمل و نقل مواد خطرناك
مقررات راهنمايي و رانندگي و جايگاه و كاركردپليس
جايگاه و كاركرد رسانه هاي جمعي
جايگاه و كاركرد بيمه
اثرات زيست محيطي
اثرات سوء زيست محيطي ناشي از حوادث حمل ونقل
پاكسازي آلودگي هاي ناشي از حوادث حمل و نقل

فناوريهاي نوين
سيستمهاي مديريت و سازماندهي حمل و نقل مواد خطرناك
كنترل و نظارت بر حمل و نقل مواد خطرناك
كنترل هوشمندترافيك
نقشGIS در مديريت حمل و نقل مواد خطرناك
سيستمهاي مناسب اطلاع رساني حوادث مرتبط

معرفي:

نخستين كنفرانس ملي"حمل و نقل مواد خطرناك و اثرات زيست محيطي آن" توسط : دانشگاه تهران، وزارت راه و ترابري، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنايع و معادن، وزارت كشور، وزارت نفت، راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، شهرداري تهران و با حمايت سازمان ها و شركت هاي مختلف در آبان ماه 1387 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
اين كنفرانس با هدف هم انديشي محققان و متخصصان و دست اندركاران ذي ربط با محورها و موضوعات مرتبط برگزار مي گردد و شامل بخش هاي مختلفي از جمله ارائه مقالات، كارگاه هاي آموزشي و نمايشگاه هاي تخصصي جانبي مي باشد.
هدف اصلى از برگزارى كنفرانس، بررسى مساله حمل و نقل مواد خطرناك مي باشد و كنفرانس قصد دارد با طرح مسائل حمل و نقل مواد خطرناك در سطح ملى، به شناسايى نهادهاى دخيل و تاثيرگذار، توانمندى‌ها و برنامه‌هاى جداگانه آن‌ها(در صورت وجود) بپردازد و زمينه جلب توجه و درك واقعى از ابعاد عظيم اين موضوع را فراهم آورد و با اطلاع‌رسانى دقيق از تلاش‌هاى صورت گرفته و برنامه‌ريزى شده، بسترى مناسب جهت همگرايى و هماهنگى در اين خصوص ايجاد كند.
در اين كنفرانس، مى‌توان علاوه بر شناخت وضعيت موجود، از تجربيات ساير جوامع در اين زمينه نيز كسب اطلاع و استفاده نمود. از ديگر اهداف كنفرانس ايجاد امكان تعامل بين‌رشته‌اى و دستيابى به راه‌حل‌هاى چندجانبه و فراگير، درگير نمودن استعدادها و توانايى‌هاى متخصصين كليه رشته‌هاى مرتبط در جهت چاره‌انديشى براى اين موضوع مى‌باشد، لذا محققان، متخصصان، پژوهشگران، استادان و دانشجويان فعال در اين زمينه، مي توانند با ارايه مقاله، شركت در كارگاه هاي آموزشي و حضور در كنفرانس، در يكي از مهمترين و بزرگترين گردهمايي­هاي علمي و تخصصي كشور مشاركت فعال داشته باشند.
لازم به ذكر است كليه فعاليت هاي مربوط به كنفرانس اعم از ارايه مقاله، ثبت نام و غيره به صورت اينترنتي انجام مي شود. جهت كسب اطلاعات بيشتر و ارتباط با كنفرانس و مشاركت در تمام بخش ها مي توانيد به پايگاه اطلاع رساني رسمي كنفرانس مراجعه بفرمائيد.

اهداف برگزاري:
1)   توسعه و ترويج دانش در زمينه حمل و نقل مواد خطرناك و اثرات زيست محيطي آن
2) فراهم آوردن زمينه‌اي براي ارائه نتايج تحقيقات محققين در زمينه حمل و نقل مواد خطرناك و اثرات زيست محيطي آن به علاقمندان و بحث و تبادل نظر در جهت گسترش و تعميق فعاليت‌هايتحقيقاتي
3)   توسعه و ترويج مهارت‌هاي مورد نياز مديران و متخصصان حمل و نقل مواد خطرناك
4)   ايجاد و توسعه شبكه‌هاي متخصصان و كارشناسان حمل و نقل مواد خطرناك در كشور
5) فراهم آوردن زمينه‌اي براي آشنايي مديران وكارشناسان سازمان‌هاي مختلف با محققين و فعاليت‌هاي تحقيقاتي در زمينه حمل و نقل مواد خطرناك و اثرات زيست محيطي آن در جهتبهره‌گيري از نتايج تحقيقات كاربردي

 

نظرات