چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

توضيحات كنفرانس

تجارب برگزاركنندگان اين كنفرانس طي ساليان گذشته مويد عدم كفايت چارچوب‌هاي متداول، براي برگزاري كنفرانس‌هاي تخصصي و به‌ويژه در زمينه علوم مديريت مي‌باشد. لذا بر خويش واجب مي‌دانيم كه پيوسته علامت سوال‌هاي جدي و قابل تأملي را در برابر داشته باشيم و نيز چرايي برگزاري كنفرانس و چگونگي آن را به چالش بكشيم. با اين مقدمه، پيش فرض‌هاي ذيل براي برگزاري كنفرانس‌هاي تخصصي مديريت از سوي ما متصور است:
 
مأموريت:
مشاركت در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورمان از طريق نشر و ترويج دانايي، فرهنگ و تجارب مديريتي
 
اهداف:
توسعه وترويج دانش مديريت پروژه
توسعه و ترويج مهارت‌هاي مورد نياز مديران و كارشناسان پروژه‌ها
ايجاد و توسعه شبكه‌هاي متخصصان و كارشناسان مديريت پروژه در كشور
معرفي آخرين دستاوردها وفنون مديريتي در سطح سازمان‌هاي برتر جهان
تبادل تجارب و يافته‌هاي سازمان‌ها‌ي ايراني در مديريت پروژه
 
استراتژي بنيادين:
جلب اعتماد همگاني و اعتبار پژوهشي شايسته از طريق پاي‌بندي به اصالت علمي، رعايت اصل بي‌طرفي و جلب مشاركت همگاني
 
ضرورت‌هاي برگزاري:
كنفرانس محيطي براي آشنايي و آموزش مباني نظري علوم مديريت با ارايه مقالات، كارگاه‌هاي آموزشي و سخنراني‌هاي كليدي، سعي بر آن است تا دانش مديران و كارشناسان در زمينه نظريه‌ها، ادبيات و تكنيك‌هاي مديريتي تا حد امكان روزآمد شود. ترديدي نيست كه وقوف مديران نسبت به دانش و ادبيات نوين علم مديريت براي موفقيت در به كارگيري آنها انكار ناپذير مي‌باشد.
كنفرانس­محيطي­براي­ ازهم‌آموزي
تأكيد روزافزون دبيرخانه، توسعه كيفي و كمي بخش ارايه تجارب مبتني بر اعلام نياز مخاطبان مي‌باشد  در اين بخش سعي بر آن است تا سازمان‌ها ضمن ثبت و ارايه تجارب خويش از پيشبرد پروژه‌هاي مديريتي، از يافته‌هاي عملي ساير نهادها آگاه شوند و بدين‌ترتيب ضمن تعميق دانايي مديران در بهره‌گيري از تكنيك‌ها و نظريه‌هاي مديريتي، شبكه‌اي از علاقمندان در موضوعات خاص ايجاد شود. بديهي است دستاورد اصلي اين بخش غلبه بر سعي و خطاي بيهوده واحدهاي كسب و كار در آموخته‌هاي ديگران مي‌باشد.
كنفرانس­محيطي­براي­توسعه­شبكه­ارتباطي­مديران­حرفه‌اي
بديهي است توسعه شبكه فردي و سازماني به عنوان يك سرمايه با ارزش از مهمترين دستاوردهاي مشاركت كنندگان كنفرانس مي‌باشد و اين مهم با تشكيل كار گروه‌هاي كميته صنعت به تفكيك بخش‌هاي مختلف اقتصادي و صنعتي اين مجال را به لحاظ كمي و كيفي توسعه خواهد داد.
كنفرانس محيطي براي دسترسي به اطلاعات علاوه بر اطلاعات تخصصي حاصل از مقالات، كارگاه‌هاي آموزشي و تجارب عملي در محيط اين كنفرانس، شما به اطلاعات ذيل دسترسي خواهيد داشت:كتب  نشريات تخصصي،شركت‌هاي مشاوره مديريت و مهندسي، تجارب مديريتي پروژه‌هاي بزرگ، مقالات و پايان‌نامه‌هاي تخصصي، بانك‌هاي اطلاعاتي و آمار تخصصي، برگزاركنندگان مصمم هستند تا با نظارت شايسته‌تر بر بخش‌هاي جانبي و بويژه نمايشگاه، تمام قابليت‌هاي محيطي و بصري را در خدمت ارايه اطلاعات مرتبط با حوزه مديريت قرار دهند.
كنفرانس­محيطي­براي­آرامش
حضور افراد در محيط كنفرانس و فراغت ايشان از كار از نظر ما فرصتي است تا در فضايي صميمي، آرام و مناسب از آموزه‌هاي تخصصي بهره‌گيري نمايند با توجه به تجارب سال‌هاي گذشته و نيازهاي مخاطبين به رغم محدوديت‌هاي فضاي سالن‌هاي كنفرانس موجود، سعي ما بر اين است كه محيطي مناسب و شايسته در شأن مهمانان گرامي‌مان فراهم آوريم.
 
مخاطبين:
مديران سازمان‌هاي دولتي و شركت‌هاي خصوصي (تمامي رده‌ها)
مشاوران مديريت و سيستم
دانشجويان رشته‌هاي مديريت،مهندسي صنايع، فناوري اطلاعات و رشته­هاي مرتبط ديگر
انجمن‌هاي علمي- تخصصي مرتبط
 

محورهاي تخصصي كنفرانس
محور اصلي كنفرانس چهارم:توسعه و ارتقاي ظرفيت سازمان‏هاي پروژه محور

مديريت استراتژيك پروژه
استراتژي‏هاي سرمايه‏ ‏گذاري، سازماندهي شركت ‏هاي پروژه محور، مديريت سبد پروژه ‏ها، مطالعات امكان‏ سنجي پروژه، تامين مالي پروژه، سيستم ‏هاي اجراي پروژه، ارجاع كار و انتخاب عوامل پروژه، رويكردها در انواع قرارداد، عوامل محيطي موثر پروژه، مديريت آسيب‏ هاي پروژه. 
سازماندهي پروژه
سازماندهي پروژه، رهبري پروژه، كار تيمي، مديريت سرمايه ‏هاي انساني، جذب و پرورش مديران پروژه، مديريت تعاملات با ذي‏نفعان پروژه.

مديريت اجراي پروژه
مديريت يكپارچگي، مديريت محدوده، مديريت زمان، مديريت هزينه، مديريت كيفيت، مديريت ارتباطات، مديريت منابع، مديريت ريسك، مديريت تداركات، مديريت اختتام، مديريت و مهندسي ارزش، تكنيك ها و رويكردهاي جديد مديريت پروژه.
 

نظرات