توسعه قابلیتها و ظرفیتهای مهندسی در شرکتهای ایرانی

توسعه قابلیتها و ظرفیتهای مهندسی در شرکتهای ایرانی

اهداف كنفرانس:

 • ارزيابي توان مهندسي كشور در اجراي پروژه هاي صنعتي و عمراني

 • راهكارهاي ارتقاي قابليت هاي فني- مهندسي شركت هاي ايراني در اجراي پروژه ها

 • راهكارهاي افزايش حضور شركت هاي طراحي - مهندسي ايراني در پروژه هاي كلان صنعتي

 • شناسايي بخش هاي قابل رقابت مهندسي با رويكرد افزايش صادرات خدمات فني- مهندسي

 • تعاملات كارفرمايان، شركت هاي مهندسي و پيمانكاران به منظور افزايش سهم داخل در اجراي پروژه هاي كلان

محورهاي ارائه مقاله:

 • ارتقاي توان داخلي در فعاليت هاي مهندسي پايه و تفصيلي پروژه‌ها

 • ايجاد و توسعه همكاري هاي مشترك بين المللي شركت هاي مهندسي در اجراي پروژه هاي كلان

 • سياست گذاري، شيوه هاي حمايتي و زيرساخت هاي رشد مهندسي در كشور

 • انتقال, توليد و مديريت دانش فني  اجراي پروژه ها

 • آموزش و پژوهش مهندسي در كشور؛ توسعه كيفي و نيازهاي داخلي

 • صدور خدمات فني ـ  مهندسي؛ چالش ها، دستاوردها و الزامات رشد

 • توسعه و بومي سازي استاندارهاي مهندسي

 • توسعه توان مشاوره و مديريت مهندسي در شركت هاي ايراني

 • جايگاه تشكل هاي حرفه اي مهندسي در ارتقاي توان شركت هاي مهندسي

هزينه هاي ثبت نام:

تا تاريخ اول خرداد ۱۳۸۷، برابر ۱،۵۰۰،۰۰۰ ريال براي هر نفر

از اول خرداد ۱۳۸۷ تا روز برگزاري همايش، برابر ۱،۷۵۰،۰۰۰ ريال براي هر نفر

اولين همايش ملي توسعه قابليتها و ظرفيتهاي مهندسي در شركتهاي ايراني

نظرات