سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران 23 لغایت 25 مهر ماه 1387 در دانشگاه تبریز و با همکاری انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران برگزار می شود. محورهای اصلی جهت ارائه مقالات تخصصی عبارتند از:

 • برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب
 • مدیریت کیفی آب
 • هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی
 • تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب
 • آب و محیط زیست
 • آب و کشاورزی
 • آب و صنعت
 • آب و سازه های آبی
 • منابع آب و آمایش سرزمین
 • بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
 • اقتصاد آب، ارزش گذاری، تأمین اعتبار، مشارکت های مردمی و دولتی
 • مسائل اجتماعی و بهداشتی آب، آب و سلامت جامعه
 • فرهنگ سازی مصرف بهینه آب
 • مدیریت کیفی منابع آب
 • بهره برداری از آب های غیر متعارف، مدیریت آب، بازچرخانی آب و استفاده از پساب
 • انتقال بین حوضه ای آب
 • مدیریت سیلاب ها و خشکسالی ها

مهلت ارسال اصل مقالات 31 تیرماه 1387 اعلام شده و علاقه مندان به ارائه مقاله در این کنفرانس بایستی مقالات خود را بر اساس فرمت ارائه شده در سایت کنفرانس آماده و از طریق وبسایت کنفرانس به دبیرخانه ارسال نمایند.

نظرات