ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

رويارويي با بحران‌هاي محيط شهري يكي از موضوعاتي است كه بيشتر شهرها با آن روبرو هستند ويژگي‌ها و شرايط حاكم بر فضاي شهري و تراكم سرمايه‌گذاري‌هاي محيطي، توجه به برنامه‌ريزي مناسب پيرامون مصونيت شهرها را ضروري ساخته است سيل به‌عنوان يكي از بلايا، سالانه حدود 90 ميليون نفر در بيش از 196 كشور در معرض خطر آن قرار دارند. حدود يكصد و هفتاد نفر بوسيله سيل‌هايي كه در كل دنيا در حدود سال‌هاي 2000- 1970 اتفاق افتاده است كشته شده اند. سيلاب خطري است كه مردم بسياري از كشورها با آن مواجه بوده و در كل سيطره جهان به‌عنوان يكي از شديدترين بلاها در ميان 15 نوع از بلاياي طبيعي شناخته شده است.

با گسترش و توسعه روز افزون شهرها و افزايش دامنه فعاليت‌هاي شهري، حريم رودخانه‌ها، مسيل‌ها و آبراهه‌هايي كه از داخل محدوده شهرها، به‌ويژه شهرهاي بزرگ و كلان شهرها عبور مي‌كنند همواره در معرض خطر تغيير و تحول‌هاي غير مهندسي و غير فني قرار دارد. خطرات و خسارات ناشي از چنين تغييراتي در هنگام بارندگي‌هاي وسيع و وقوع سيل بسيار زياد بوده و موجب ايجاد صدمات گاه جبران‌ناپذيري به تاسيسات شهري و مسكوني و جان و مال شهرونداني مي‌شود كه به نحوي با اين آبراهه ها ارتباط دارند. كشور ايران جزء 10 كشور اول دنيا به لحاظ تنوع و حجم وسيع خسارات ناشي از وقوع حوادث قهري بوده كه ساليانه بخش بزرگي از سرانه توليد ناخالص ملي صرف بازسازي و بازتواني خسارات ناشي از وقوع حوادث قهري مي‌گردد.

از مهمترين حوادث قهري در كشور سيل مي‌باشد كه بدليل شرايط خاص جغرافيائي كشور در اغلب نقاط با بروز ناپايداري‌هاي جوي با مشكلات سيل روبرو مي‌باشد. بنابر گزارش رئيس سازمان زمين‌شناسي كشور 350 شهر ايران در معرض خطر سيل قرار دارند. از آنجاييكه بروز اين پديده مخرب در شهرهاي كشور همه‌ساله موجب ايجاد صدمات گاه جبران ناپذيري به تأسيسات شهري، راه‌ها، منازل، اراضي زراعي، باغات، تلفات انساني و ... مي‌شود، برگزاري سمينارها و همايش‌هاي علمي به منظور هم‌انديشي و تبادل دانش متخصصين عرصه‌هاي هيدرولوژي، هيدروليكي، مهندسي رودخانه، اقليم‌شناسي، شهرسازي، مديريت شهري، مديريت بحران و بيمه و...، به منظور ايجاد الگوي بهينه براي پيشگيري، مديريت حين بحران و جبران خسارات وارده، امري مفيد و اثرگذار به نظر مي‌رسد.

 

    اهداف كنفرانس

-   ارتقاء توسعه و ترويج دانش مديريت و مهندسي سيلاب

-   تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصين حوزه سيلاب پيرامون توسعه و بكارگيري تكنيك‌هاي نوين مديريت، مهندسي و همزيستي با سيلاب

-   شناخت نقاط ضعف و كاستي‌هاي مواجهه با سيلاب در حوزه‌هاي دانشي و عملياتي

-   معرفي آخرين دستاوردها و تجربيات پژوهشي و كاربردي در زمينه‌هاي مختلف حوزه سيلاب

 

محور هاي كنفرانس
1.خدمات مهندسي براي مديريت سيلاب
- مدل‌سازي سيلاب در حوضه‌هاي آبريز كوچك و كوهستاني
- كاهش مخاطرات سيل در چارچوب مهندسي رودخانه و اقدامات سازه‌اي هدايت، كنترل و مديريت سيلاب
- شبيه‌سازي، كنترل و هدايت سيلاب‌هاي واريزه‌اي
- شبيه‌سازي شكست سد و مدل‌سازي ريسك آن
- رويكردهاي نوآورانه مديريت سيلاب
- سيلاب و اثرات زيست‌محيطي آن
- اثرات سيل بر زيرساخت‌هاي حمل و نقل
- سيلاب و راه‌هاي كاهش خسارت بر پل‌ها
- مديريت بهينه مخازن سدها در كاهش ريسك خسارت سيلاب
- مديريت كيفيت آب در شرايط سيلاب
- فناوري‌هاي نوين سنجش ويژگي‌هاي كمي و كيفي سيلاب
- روش‌هاي مدلسازي و تخمين خسارت سيل
2.اثر تغييرات اقليمي و انساني بر سيلاب
- ارزيابي اثر تغييرات اقليمي گذشته و آينده بر مشخصات سيلاب
- راهكارهاي افزايش ظرفيت رودخانه‌ها براي مديريت سيلاب در شرايط تغييراقليم و تطابق با ريسك سيلاب
- ارزيابي سهم دستكاري‌هاي انساني در حوضه‌هاي آبريز بر تواتر و شدت سيلاب‌ها
- روش‌هاي تحليل آماري سيلاب در شرايط تغييرات محيطي
3.سيل از منظر حكمراني آب
- جايگاه مديريت سيل در رويكرد مديريت جامع منابع آب
- آموزش، آگاهي‌رساني و فرهنگ‌سازي و نقش آن‌ها در مديريت سيلاب‌
- ارزيابي ساختار مديريت سيلاب كشور
- بيمه و مديريت ريسك سيلاب
- ارزيابي اثرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي سيلاب
- راهكارهاي ارتقاء مشاركت اجتماعي در مديريت سيلاب
- نقش سازمان‌هاي مردم نهاد در مديريت سيلاب
- چارچوب‌هاي حاكميتي براي مديريت ريسك سيلاب
- نقش برنامه‌ريزي منطقه‌اي و شهري در كاهش مخاطرات سيلاب
4.پيش‌بيني و پيش هشدار سيلاب
- تجارب موفق و ناموفق ملي و بين‌المللي در زمينه پيش‌بيني و هشدار سيلاب
- كاربرد مدل‌هاي پيش‌بيني بارش و رواناب در مديريت سيلاب
- پيشرفت‌هاي علمي و فناوري در ابزارهاي پايش و پيش‌هشدار سيل
- راهكارهاي اشتراك سريع اطلاعات مربوط به سيلاب براي كاهش تلفات
5.مديريت سيلاب‌هاي شهري
- از دست رفتن آبخوان‌ها و افزايش رويداد سيل
- الگوي توسعه شهري مبتني بر تقابل با سيل و مشكلات آن
- الگوي توسعه شهري سازگار با فعاليت‌هاي اكوسيستم و امتياز آن
- مديريت كاربري اراضي، برنامه‌ريزي منطقه‌اي و شهري و شهرسازي در كاهش مخاطرات سيلاب
- پايش سيستم‌هاي مديريت سيلاب شهري
- سيستم‌هاي كنترل و هدايت سيلاب شهري
- شبيه‌سازي جريان‌هاي واريزه‌اي
- سيستم‌هاي كنترل و هدايت جريان‌هاي واريزه‌اي
- مديريت رودخانه‌ها و سيلاب شهري
- تدوين برنامه عملياتي مديريت سيلاب شهري (Action Plan)
- نقشه‌ي خطرپذيري سيل و مسايل مترتب با آن
- اثر سيل بر زيرساخت‌هاي توسعه شهري (شبكه حمل‌ و نقل، تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات)

مهرناز محافل

مهرناز محافل

  • گوینده و مجری

نظرات