همایشگران آیین ایرانیان

شرکت همایشگران آیین ایرانیان با بهره گیری از روشهای نوین ارتباطات و روابط عمومی و با درک اهمیت برگزاری شایسته گردهمایی های داخلی و بین المللی اعم از علمی ، اقتصادی ،

گروه همايشگران آيين ايرانيان با بهره گيري از روش هاي نوين ارتباطات و روابط عمومي و با درك اهميت برگزاري شايسته گردهمايي هاي داخلي و بين المللي اعم از علمي،اقتصادي،پ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژوهشي،فرهنگي و پزشكي در جلب نظر و توجه مدعوين آن به منظور استفاده حداكثري از همايشها افتخار دارد كه سهم و نقش موثر و مثبت داشته باشد.اين گروه با بيش از يك دهه تجارب اجرايي و با شناخت و رعايت پروتكل ها،برگزاري نشست هاو ضيافت هاي داخلي و بين المللي مهم و رسمي را كه در شان نظام جمهوري اسلامي ايران است،برگزار مي نمايد.

 

شايان ذكر هست مديريت شركت همايشگران آيين ايرانيان با بهرمندي ازسالها تجربه در امر برگزاري اجلاسها و سمينارها و همايشهاي طراز اول كشور،تجربيات گرانبهايي را در زمينه برگزاري مراسم و همايشهاي گوناگون اندوخته است.

 

تيم اجرايي اين شركت با تركيبي از نيروهاي تشريفات كارامد و با سابقه نهادهاي تشريفاتي كشور و نيروهاي جوان فعال و خلاق توانسته برگزاري موفق مراسم و همايشهاي گوناگون در سطح كشور را در كارنامه كاري خود ثبت كند.

نظرات