چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE

چهارمين كنفرانس جامع مديريت بحران و HSE  با رويكرد ايمني و تاب‌آوري شهري و نگاه ويژه به درس‌هاي آموخته از حادثه پلاسكو در تيرماه سال 1396 در دانشگاه تهران برگزار مي‌شود. در اين رويداد و در سخنراني‌هاي كليدي، دانشمندان برجسته و متخصصان حرفه‌اي مرتبط با اين حوزه، آخرين يافته‌ها، مباني و راهبردهاي آينده در زمينه مديريت كاهش ريسك سوانح را ارايه مي‌كنند. بسياري از پژوهشگران و مديران در زمينه كاهش ريسك سوانح در اين كنفرانس، سازمان‌ها، افراد و موضوعات مرتبط با حوزه كاري خود را يافته و توسعه مي‌دهند. از برنامه‌هاي جانبي كنفرانس برگزاري كارگاه‌هاي تخصصي-كاربردي و نمايشگاه جانبي است. تمامي اين تلاش‌ها در قالب يك تشكل غيردولتي برنامه‌ريزي و انجام مي‌شود. اين شكل از برگزاري كنفرانس، محلي بدون سوگيري براي متخصصان و مديران مراكز دولتي، خصوصي و دانشگاهيان (كه در زمينه مديريت سانحه كار مي‌كنند) فراهم كرده تا سالي يكبار گرد هم آيند و در يك فضاي علمي و متفاوت، كارها و دانش خود را با سايرين به اشتراك بگذارند.
در اين راستا و در جهت به روز كردن دانش موجود در كشور و انتقال آن، چهارمين كنفرانس جامع مديريت بحران و HSE در تاريخ 19 و 20 تيرماه سال 1396 در محل دانشگاه تهران و با نگاهي ويژه به درس‌هاي آموخته شده از حوادث پلاسكو  و شهران و با مشاركت دانشگاه‌ها، داستگاه‌هاي قانون‌گذار و اجرايي كشور برگزار خواهد شد.

 

محورهاي كنفرانس:

مديريت بحران

نقش رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازي
نقش سيستم‌هاي ارتباطي، اطلاعاتي و مخابراتي
نقش واحدهاي مديريت بحران سازماني در مديريت ريسك بحران شهري
نقش آمادگي در كاهش آسيب‌پذيري از بحران‌هاي شهري
ارزيابي آسيب‌پذيري، آسيب‌رساني و ريسك شريانهاي حياتي در بحران‌هاي طبيعي
الگوي مديريت شهري يكپارچه در بحران
طراحي شهري، شهرسازي، تأسيسات، پايانه‌ها، مترو و بافت‌هاي فرسوده
تحليل نقش سامانه‌هاي ICS و NIMS در مديريت ريسك سوانح طبيعي
قوانين و مقررات حقوق در مديريت بحران شهري
مديريت بحران صنعتي، ضرورت‌ها و پيش نيازها
پالايشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز و صنايع پتروشيمي
امداد و نجات و اسكان اضطراري
بيمارستان‌ها و آمادگي بيمارستاني
پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ريلي، فرودگاه‌ها و اسكله‌ها
نقش شريان‌هاي حياتي در تسريع روند بازگرداني پس از حادثه
نقش نيروهاي انتظامي، نظامي و امنيتي
تأمين مسكن و بازسازي مناطق آسيب‌ديده
اطفاء حريق، آواربرداري و مديريت مواد شيميايي خطرناك
نقش بيمه‌ها و بانك‌ها در مديريت بحران
جامعه‌شناسي و روانشناسي بلايا
مخاطرات مرتبط‌ با تغييرات اقليمي
مديريت ريسك سانحه با نگاه به مخاطرات چندگانه
تغييرات اقليمي و چالش‌هاي مديريت ريسك
خشكسالي، بحران آب و گرد و غبار در ايران
 
حوزه HSE شهري

ارزيابي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) در پروژه‌هاي ساختماني شهري
ارزيابي در پروژه‌هاي زيرساختي شهري
ارتقا فرهنگ ايمني حمل و نقل شهري
آموزش بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) و نقش آن در مديريت شهري
تحليل رابطه توسعه پايدار شهري با بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)
ارزيابي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) پيمانكاران پروژه‌هاي عمراني شهري
 
 
حوزهHSE صنعتي
تجزيه و تحليل علل حوادث صنعتي با روش‌هاي مختلف
مديريت بحران در حوادث صنعتي
ارزيابي ريسك حريق در صنايع
قوانين، مقررات و استانداردها در بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)
تحليل‌هاي اقتصادي در بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)
تحليل سامانه‌اي در بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)
روش‌هاي نوين ارزيابي ريسك بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) در صنايع
بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) پيمانكاران
مباحث حقوقي در بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) در صنايع
نقش فناوري‌هاي نوين در بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) صنعتي
روش‌هاي ارتقا نگرش در بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) صنعتي

نظرات