همایان

شرکت تجارت و اطلاعات همایان یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه تجارت و اطلاعات (ITG) که با بهره گیری از نیروهای متخصص در امر برگزاری و کلیه امور اجرائی مربوط به همایش ها ،ن

نمونه هایی از همایشها و نمایشگاههای اجرا شده توسط شرکت تجارت و اطلاعات همایان به شرح ذیل به استحضار می رسد:
 • مشارکت در برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کشور اکراین 2002
 • مشارکت در برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کویت 2004
 • مشارکت در برگزاری همایش بین المللی آتی سنتر تهران
 • مشارکت در برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کنیا 2006
 • برگزاری اولین سمینار آموزشی صنعت شیشه سال 1385
 • برگزاری اولین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع پتروشیمی سال 1385
 • برگزاری اولین سمینار آموزشی صنعت آجر و بلوک سال 1385
 • برگزاری اولین سمینار آموزشی بهینه سازی مصرف سوخت در صنعت قند و شکر سال 1385
 • برگزاری اولین سمینار بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت سیمان سال 1385
 • مشارکت در برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در جیبوتی 2007
 • برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی صنعت نان ibex 2007 (25-22 مهر ماه 1386)
 • برگزاری اولین همایش نان صنعت سلامت (23 مهر ماه 1386)
 • برگزاری اولین جشنواره ابتکارات کاربردی در زمینه انرژی (خرداد ماه 1387)
 • برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نان ibex 2008 (27-30 مهرماه سال 1387)
 • برگزاری اولین همایش تخصصی درب و پنجره UPVC در آبان ماه سال 1387
 • برگزاری اولین همایش فرصتهای سرمایه گذاری در انرژی ایران در کیش آبان ماه 1387
 • برگزاری ششمین نمایشگاه صنعت حفاری در اهواز (4-1 دی ماه 1387)
 • برگزاری اولین همایش عزم ملی در اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در اسفندماه 1387
 • برگزاری نمایشگاه دستاوردهای اعضای انجمن تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) در چهاردهمین نمایشگاه نفت گاز پتروشیمی (5-2 اردیبشهت ماه1388)

نظرات