پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور

پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی، به انتشار فراخوانهای مقالات، طرحها و آثار برای کنفرانسها و جشنواره های کشور و سمینارهای علمی می پردازد.

هدف پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (www.CallForPapers.ir)، ایجاد منبعی کامل از کلیه فراخوانهای مقالات کنفرانسها و همایشها، مجلات و ژورنالهای داخلی و نیز فراخوانهای طرح های پژوهشی و تولیدات و آثار علمی برای ارائه در جشنواره ها و مسابقات تخصصی است. علاوه بر این در این پایگاه اخبار سخنرانیها، کارگاهها، دوره ها و سمینارهای آموزشی تخصصی نیز ارائه می شود.

کلیه محققان و پژوهشگران کشور می توانند با عضویت در گروه خبری این پایگاه، به صورت هفتگی، فراخوانهای مربوطه را دریافت و امکان ارائه آثار خود در رویدادهای علمی کشور فراهم نمایند.

 

اخبار درج شده در سایت فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، در بسیار از پایگاههای رسمی مورد استفاده قرار میگیرد و در سایت مرجع برگزاری کنفرانسها نیز، از خروجی اخبار سایت فوق استفاده شده است. لذا با ارسال خبر کنفرانسهای خود، می توانید طیف وسیعی از مخاطبان را به خود اختصاص دهید.

نظرات