همایش و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق پیشرو

همایش و نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و افق پیشرو

به دليل گستردگي و افزايش كارخانجات سيمان در ايران، در سال‌هاي گذشته سمينارها و نمايشگاه‌هاي متعددي درباره صنعت سيمان تشكيل شده است.
 اين سمينارها اغلب به همت انجمن صنفي كارخانجات سيمان، دانشگاه‌ها و برخي موسسات تشكيل شده. و در هريك موضوعات خاصي مورد بحث قرار گرفته است و معمولا نمايشگاه جانبي از شركت‌هاي مرتبط با صنعت سيمان در كنار آن تشكيل شده كه ماشين‌آلات، تجهيزات و خدمات مورد نياز صنعت سيمان در آن ارائه شده است.
دانشگاه حكيم سبزواري، شركت سيمان لار سبزوار و ماهنامه علمي-فني-اقتصادي سيمان از چند سال پيش همكاري ثمربخشي را آغاز كرده‌اند و توانسته‌اند همكاري صنعت و دانشگاه را به مفهوم واقعي كلمه تا حدود زيادي محقق سازند.
 

محورهاي همايش:

-انرژي و محيط زيست در صنعت سيمان
-اقتصاد محيط زيست و انرژي و توسعه پايدار در صنعت سيمان
-ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) در صنعت سيمان
-كنترل كيفيت و استانداردها در صنعت سيمان
-بهينه سازي و ارتقاء فناوري هاي توليد در صنعت سيمان
-بهينه سازي مصرف انرزي و سوخت هاي جايگزين در صنعت سيمان
-مديريت اقتصادي و مهندسي فروش و حمل و نقل در صنعت سيمان
-استراتژي و راهبردهاي تعمير و نگهداري دستگاه ها و تجهيزات در صنعت سيمان
-كاربردها و عملكردهاي نوين در صنعت سيمان

نظرات