دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند

دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند

دومين كنفرانس بين‎المللي پردازش سيگنال و سيستم‌هاي هوشمند,23 الي 25 آذرماه 1395 در دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران، ايران برگزار مي شود.

 

محورهاي اصلي كنفرانس بدين شرح مي باشد:
-سيستم هاي هوشمند
- بينايي ماشين
-پردازش سيگنال
- شبكه هاي الكتريكي هوشمند
- تحليل و بازشناسي الگو
- پردازش تصوير
- شبكه هاي كامپيوتري 
- داده كاوي
- پردازش صوت و گفتار
- محاسبات نرم
- پنهان سازي داده ها

نظرات