کنفرانس بین المللی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه

کنفرانس بین المللی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه

مركز توسعه آموزش هاي نوين ايران با حمايت سازمان ها و دانشگاه هاي زيربط براي اولين بار در آبان ماه 1393 اقدام به برگزاري نخستين كنفرانس ملي آينده پژوهي، مديريت و توسعه نمود و در پي استقبال بي نظير جامعه علمي كشور كنفرانس مذكور براي دومين بار تحت عنوان كنفرانس ملي آينده پژوهي، علوم انساني و توسعه در آبان ماه 1394 در شهر شيراز در سطح ملي برگزار گرديد و اينك مركز توسعه آموزش هاي نوين ايران با ياري خداوند متعال و با در اختيار داشتن تجربه موفق برگزاري كنفرانس بين المللي هزاره سوم و كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد پويا در دانشگاه USM  مالزي (جزيره پنانگ) مفتخر است تا نخستين كنفرانس بين المللي آينده پژوهي، علوم انساني و توسعه را فراتر از مرزهاي ايران اسلامي و در گستره جهاني برگزار نمايد.

 

محورهاي همايش:

آينده پژوهي در حوزه هاي:
جامعه شناسي، هنر، ادبيات (ادبيات انگليسي، ادبيات فارسي)، اسلامي، اقتصادي، عصر مجازي، فرهنگ، آموزش، مديريت، فناوري ، كارآفريني و ساير 

علوم انساني
مديريت؛ علوم اقتصادي؛ حسابداري، حقوق، روانشناسي، علوم سياسي، جامع شناسي، كتابداري، الهيات و معارف اسلامي؛ زبان و ادبيات انگيسي و عربي؛ علوم اجتماعي؛ علوم تربيتي و ساير

توسعه
توسعه اقتصادي، توسعه پايدار، توسعه گردشگري، توسعه ملي، توسعه مالي و ساير 

نظرات