اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد

اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد

دانشگاه جامع علمي كاربردي مينو (مركزخرمدره) بهمراه دفتر كنفدراسيون بين المللي مخترعين جهان در ايران و همچنين مشاركت ديگر دانشگاه ها و موسسات پژوهشي كشور،  اولين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد را برگزار مي نمايد.

 

محورهاي كنفرانس:

-مديريت دولتي و سازمان هاي عمومي
-مديريت صنعتي و سيستم
-مديريت مالي و حسابداري
-مديريت بازرگاني و بازاريابي
- مديريت جهانگردي
-اقتصاد

 

نظرات