اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر

اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر

محورهاي اصلي كنفرانس:
- الكترونيك
-مهندسي نرم افزار
- مخابرات
-هوش مصنوعي
-كنترل
- معماري كامپيوتر
-قدرت
-فناوري اطلاعات و ارتباطات

 

نظرات