دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

دانشگاه صنعتي اصفهان با همكاري انجمن آبياري و زهكشي ايران و كميته ملي آبياري و زهكشي ايران، و مشاركت تمام متخصصان بخش آب كشور، دومين كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران را با هدف بررسي مشكل بحران آب كشور و مخصوصا در بخش كشاورزي و بستر سازي براي ارايه راهكار هاي اجرايي برگزار مي‌كند. كنگره شامل شانزده همايش مستقل، نشست هاي تخصصي بخش هاي علمي و اجرايي، نمايشگاه هاي فني و صنعتي آب و آبياري، كارگاه هاي علمي- اجراي- حرفه اي، جشنواره ي فرهنگي –هنري- رسانه اي آب، بازديدهاي علمي- تفريحي و برگزاري مجمع عمومي انجمن آبياري و زهكشي ايران مي‌باشد.

 

محورهاي كنگره:

محور اول : بررسي ابعاد فني و علمي طرح احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني

-نقش پارامترهاي حامل هاي انرژي و پمپاژ كشاورزي بر تعادل بخشي
-نقش آب­هاي مرزي در منابع آب تجديدپذير كشور
-افزايش بهره وري آب و نقش آن در تعادل بخشي آب زيرزميني
-ابعاد مختلف نصب كنتورهاي هوشمند آب در تعادل بخشي
-ارزيابي اثرات اجراي پروژه هاي آبخيز داري در تغذيه مصنوعي آب زيرزميني
-نقش تشكل هاي آب بران آب زيرزمني در مديريت منابع آب در تعادل بخشي
-نقش بازنگري در پروانه هاي بهره برداري از منابع آب زيرزميني در تعادل بخشي
-ارائه تجربيات در تعادل بخشي منابع آب زيرزميني


محور دوم: بررسي ابعاد  فني و علمي مديريت و بهره وري آب و انرژي در كشاورزي

-آبياري و بهره وري
-نياز آبي گياهان زراعي، دارويي، صنعتي و باغي
-نياز آبي محصولات گلخانه اي و گياهان فضاي سبز
-كم آبياري
-بازار آب و ارتقاء بهره وري
-اثرات تغيير اقليم و خشكسالي در مديريت آبياري

محور سوم:  بررسي ابعاد فني و علمي سامانه هاي آبياري و زهكشي

-سامانه هاي آبياري سطحي
-سامانه هاي آبياري تحت فشار و كم فشار
-سامانه هاي آبياري فضاي سبز شهري و صنعتي
-شبكه هاي آبياري و زهكشي و سازه هاي وابسته

محور چهارم: بررسي ابعاد فني و علمي اثرات زيست محيطي آبياري با آبهاي نامتعارف

-استفاده از پساب تصفبه شده در كشاورزي
-كاربرد آبهاي شور در كشاورزي
-زهكشي و مديريت املاح
-بهبود كيفيت آبهاي نا متعارف
-اثرات زيست محيطي كاربرد آبهاي نا متعارف در كشاورزي

محور پنجم: كاربرد فناوري هاي نوين در مديريت منابع آب و آبياري و زهكشي

-اتوماسيون سامانه هاي آبياري
-آبياري و فناوري اطلاعات
-كاربرد ابزار دقيق در مديريت آبياري
-كاربرد GIS و RS در آبياري و زهكشي

محور ششم: بررسي ابعاد فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي در آبياري و زهكشي

-نقش ابعاد فرهنگي و اجتماعي در تعادل بخشي منابع آب زيرزميني
-نقش تشكل آب بران در مديريت منابع آب
-چالش­هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي انتقال آب كشاورزي در كشور
جوانب فرهنگي و اجتماعي استفاده از آب هاي نامتعارف
-تجارب تاريخي بهره برداري از منابع آب (نظام بهره برداري عرفي، قنات، ...)
 

نظرات