اولین کنفرانس ملی رویکردهای معماری و شهرسازی پیش رو

اولین کنفرانس ملی رویکردهای معماری و شهرسازی پیش رو

معماري و شهرسازي همواره به عنوان حوزه­ هايي چند بُعدي از دانش بشر مورد توجه بوده و هست. ماهيت چندگانه اين دانش به دليل ارتباط تنگاتنگ با مفاهيم و علوم انساني در لايه­ هاي متعدد از يك سو و دانش مهندسي از جانب ديگر، بيش از هر چيز بر بُعد هنري و جذابيت آن افزوده است. به گونه ­اي كه ويژگي ­هاي ميان­ رشته ­اي آن با توجه به پيشرفت­ هاي روزافزون بشر در حوزه­ هاي فلسفه، هنر، روان­شناسي و تكنولوژي، شرايطي را به ميان آورده كه در عين انتزاع­ گرايي به عنوان يك هنر كاربردي و تاثيرگذار بر شئون زندگي انسان تلقي ­مي گردد. كاربرد اجتناب­ ناپذير اكثر حوزه­ هاي دانش بشري در خلق و تجلي معماري و شهر، توأم با پيشرفت جوامع و متعاقبا شكل­ گيري و تغيير نيازهاي انسان، سبب شده كه در اين عرصه رويكردها و نگرش­ هاي گسترده و نويني شكل گرفته و مواجهه با آنها به يكي از بارزترين چالش هاي معماري در پاسخگويي هر چه بهتر به نيازهاي جسمي و روحي انسان مبدل شود. با توجه به اهميت اين موضوع و از آنجا كه همايش ­هاي علمي بستر مناسبي براي نشر و ارائه دستاوردهاي تحقيقاتي بوده و امكان نقد و بررسي اين يافته ­ها را درجوامع علمي ميسر مي ­سازد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه با توجه به پتانسيل ­هاي موجود و در راستاي تحقق رسالت خطير خود، اقدام به برگزاري "اولين همايش ملي رويكردهاي معماري و شهرسازي پيش رو" نموده است. با اين اميد كه در تعالي و ترقي جايگاه علمي و فرهنگي كشور عزيزمان موثر واقع گردد.

 

محورهاي كلي همايش:
-آموزش و توسعه علوم ساختماني
-نظريه­ هاي معماري و طراحي محيطي (معماري، معماري داخلي و معماري منظر)
-نظريه­ هاي شهرسازي و طراحي شهري
-نقد معماري و شهرسازي
-محيط زيست و توسعه پايدار
-روانشناسي محيطي
-عمران و فناوري ­هاي نوين ساختماني
-جغرافيا و برنامه ­ريزي منطقه ­اي و شهري
-مديريت پروژه و ساخت
-ايمني و پدافند غيرعامل
-مديريت بحران و بازسازي پس از سانحه
-گردشگري و ميراث فرهنگي
-هوش مصنوعي و روش­ هاي نوين طراحي
-اقتصاد ساختمان
-آسيب ­شناسي و ارائه راهكار در ساير حوزه­ هاي مرتبط

 

نظرات