اولین کنفرانس ملی چالش های زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی،آبزیان و غذا

اولین کنفرانس ملی چالش های زیست محیطی و چشم انداز صنعت کشاورزی،آبزیان و غذا

نفرانس چشم انداز صنعت كشاورزي،آبزيان و غذا با همكاري متوليان اين امر كه در يك طيف گسترده ، پيوسته و مرتبط با زنجيره توليد تا عرضه و صادرات ، اعم از مسئولين، توليدكنندگان ، مسئولين فني و بهداشتي ، كارشناسان و صادركنندگان مي باشد در آذر ماه 1395 با رويكرد ارايه جديدترين مقالات و دستاوردهاي علمي و تجربي روز دنيا توسط اساتيد ، پژوهشگران و محققين در راستاي ارتقاي سطح علمي با هدف افزايش بهره وري و ترويج  در اهواز برگزار مي گردد .

محورهاي كنفرانس:

محورهاي كشاورزي :
-صنايع غذايي و صنايع تبديلي
-اصلاح نباتات،بيوتكنولوژي ومهندسي ژنتيك
-مكانيزاسيون ومكانيك ماشينهاي كشاورزي
-ترويج ومديريت كشاورزي
-گياه پزشكي
- آب وخاك
-زراعت
-دامپروري و علوم دامي
-باغباني
-كاربرد نانو ذرات و نانو مواد در علوم كشاورزي
-و تمام موضوعات مرتبط با علوم كشاورزي
 
محورهاي آبزيان :
- ماهيان سردابي 
-ماهيان گرمابي
-ماهيان خاوياري
-ميگو، سخت پوستان و نرم تنان
-آبزي پروري در قفس و ماهيان دربايي
-بيولوژي و فيزيولوژي 
-تكثير و پروي
-ژنتيك و اصلاح نژاد
-غذا و تغذيه
-بهداشت و بيماربها
- اكولوژي و محيط زيست
- فرآوري
-بازار و اقتصاد
-كاربرد نانو ذرات و نانو مواد در شيلات و آبزي پروري
-و تمام موضوعات مرتبط با شيلات و آبزي پروري
 
  محورهاي صنعت غذا :
-روش هاي نوين فرآوري در صنايع غذايي    
-روش هاي نوين پايش كيفيت    
- ايمني مواد غذايي    
- فرآورده هاي غذايي ارگانيك    
-ريزپوشاني(ميكرو كپسولاسيون) در صنايع غذايي    
-فرآيندهاي غشايي در صنايع غذايي    
- نانو فناوري در صنايع غذايي    
- مدل سازي و بهينه سازي فرآيند در صنايع غذايي    
-كاربرد زيست فناوري در صنايع غذايي    
- بسته بندي در صنايع غذايي    
- بهينه سازي سيستم هاي نوين در تضمين كيفيت    
-فرآوري پسماندهاي كشاورزي    
-توليد و ارزش غذايي محصولات بومي    
- راهكارهاي كاهش افزودني هاي مصنوعي در صنايع غذايي    
-روش هاي نوين فرآوري و نگه داري مواد غذايي    
-نانو تكنولوژي و نانوبيوتكنولوژي در صنايع غذايي    
-ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي در صنايع غذايي    
- غذاهاي فراسودمند، پري بيوتيك و پروبيوتيك    
-شيمي مواد غذايي و افزودني هاي غذايي    
- بهداشت و كنترل كيفيت مواد غذايي    
- بهينه سازي استفاده از پسماندهاي صنايع غذايي    
- اصلاح الگوي مصرف مواد غذايي    
- بهره وري مصرف انرژي در صنايع غذايي    
- بسته بندي هاي نوين، ماشين آلات و تجهيزات جديد در صنايع غذايي    
- نقش صنايع غذايي در مديريت تغذيه جامعه    
-گياهان دارويي و ادويه اي و صنايع وابسته    
- ميكروبهاي مفيد و مضر در تكنولوژي هاي مربوط به غذا    
- سموم و تركيبات ضد تغذيه اي در مواد غذايي    
- كاربرد ضايعات مواد غذايي    
-مواد نگهدارنده طبيعي    
-روش هاي كاهش بكارگيري افزودني ها و مواد نگهدارنده مصنوعي در محصولات غذايي    
- استانداردهاي استفاده از افزودني ها و مواد نگهدارنده    
-نقش غذاهاي آماده در مديريت بحران    
- شيوه هاي محافظت مواد غذايي بسته بندي شده از آلودگي هاي نامتعارف    
- روش هاي شناسايي و رفع آلودگي هاي نامتعارف در مواد اوليه و توليدات صنايع غذايي ذخيره شده    
-جايگاه مكمل‌هاي غذايي و رژيمي در بخش توليدكنندگان و واردكنندگان    
- فرمولاسيون، تنوع بخشي و صادرات مواد غذايي    
-روش هاي انبارش و انبارداري توليدات صنايع غذائي    
-مديريت كيفيت در لجستيك مواد غذائي با رويكرد نگهداري حداكثري    
-روش هاي شناسائي و رفع آلودگي هاي نامتعارف در مواد اوليه و توليدات صنايع غذا ايمني و امنيت غذايي
-بهداشت محيط ، نظافت، ضدعفوني و گندزدايي    
- فناوري( خلاء ،ازون ، انجماد سريع)    
-چالشها و راهكارهاي توليد، توزيع و مصرف مواد غذايي
-كاربرد نانو ذرات و نانو مواد در علوم صنايع غذايي
- و تمام موضوعات مرتبط با علوم صنايع غذايي
 
محورهاي محيط زيست :
 حوزه محيط زيست انساني:

-مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست 
-اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محيط زيست 
-گردشگري، ارزيابي و آمايش سرزمين 
- آلودگي ها(آب،خاك،هوا،صوت) و تغييرات اقليمي 
- استاندارسازي،سيستم هاي مديريتي،ايمني،بهداشت و محيط زيست 
-مديريت، طراحي و برنامه ريزي شهري 
- مديريت پسماند و بازيافت 
- مهندسي آب و فاضلاب
-سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS )
- ايمني ، بهداشت و محيط زيست ( H.S.E )
 
حوزه محيط زيست طبيعي:
-تنوع زيستي، حفاظت از زيستگاهها و مناطق حفاظت شده  
-زمين شناسي زيست محيطي
- جغرافيا و برنامه ريزي ( طبيعي، شهري، روستايي، گردشگري)
-مديريت پايدار جنگل و مرتع و ذخاير ژنتيكي 
- مديريت بحران (سيل، زلزله، آتش سوزي در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
-مديريت اكوتوريسم و توسعه پايدار 
- مديريت و حفاظت از پستاندارن و آبزيان دريايي
  
مديريت انرژي:
-انرژي هاي تجديد ناپذير:  (نفت، گاز، زغال سنگ و...)
-انرژي هاي تجديد پذير:  (انرژي باد، آب،امواج،زمين گرمايي،زيست توده،خورشيدي،هسته اي،انرژي هيدروژني و پيل سوختي و... )
-مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع مختلف 
-آموزش و آگاه سازي مصرف انرژي ، اقتصاد و مديريت منابع انرژي 
-فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنيت و پايدار انرژي
- سيستم هاي انرژي، روشها و رويكردهاي نوين در مديريت پايدار انرژي

پدافند غيرعامل و پدافند زيستي:
-نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامين منابع انرژي  و محيط زيست 
-نقش فرهنگ سازي و آموزش در توسعه پدافند زيستي 
-روشها و رويكردهاي نوين و پايداردر حوزه مهندسي محيط زيست و پدافند غيرعامل
-فناوريهاي نوين در حوزه مهندسي محيط زيست
-راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در حوزه مهندسي محيط زيست
- راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش مديريت انرژي
- راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در حوزه پدافند زيستي و پدافند غيرعامل
-كاربرد نانو ذرات و نانو مواد در علوم و مهندسي محيط زيست
-ساير  مباحث مرتبط با علوم و مهندسي محيط زيست

نظرات