چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک

چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک

محورهاي كنفرانس:

محورهاي مهندسي برق
الكترونيك
سيستم هاي مخابرات
سيستم هاي كنترل
مهندسي و علوم كامپيوتر
مهندسي پزشكي
قدرت

محورهاي مهندسي مكانيك
مكانيك جامدات
ديناميك، ارتعاشات و آكوستيك
كنترل و رباتيك
مكانيك سيالات
ترموديناميك
انتقال حرارت
انرژي و محيط زيست
بيو مكانيك
ساخت و توليد
حمل و نقل و خودرو

محورهاي مهندسي مكاترونيك
ربات­هاي پرنده و زيرآبي
ربات­هاي بيولوژيكي
رباتيك شناختي
ربات­هاي همكار
ربات­هاي موازي
ربات­هاي كابلي
سيستم­هاي كنترل
ربات هاي انسان­نما
سيستم­هاي هوشمند و رباتيك
پايداري ربات­ها
سيستم­هاي مكاترونيكي
شناسايي و مدل­سازي
طراحي حركت و يادگيري
مكاترونيك نوري
ربات­هاي احتمالاتي
ربات­هاي تغير شكل پذير
رباتيك در توانبخشي
كنترل در رباتيك
ربات هاي خدمات رسان
رباتيك از دور
رباتيك در پزشكي
بينايي و رباتيك
ربات­هاي سيار
ربات­ هاي ميكرو و نانو

نظرات