دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران

دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران

محورهاي همايش:

مهندسي عمران
مهندسي سازه
مهندسي ژئوتكنيك
مديريت ساخت و اجرا
آموزش و توسعه مهندسي عمران
مهندسي زلزله و بهسازي لرزه اي
نقشه برداري، زئودزي و ژئوماتيك
مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك
فناوري هاي نوين در مهندسي عمران
مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار
ايمني، مديريت بحران و پدافند غير عامل
مهندسي منابع آب، سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي
مكانيك خاك و پي ( ژئوتكنيك)
مهندسي رودخانه
مهندسي آب و فاضلاب
مهندسي عمران و تكنولوژي بتن
مهندسي عمران و ژئوتكنيك و معدن
مهندسي عمران و محيط زيست
مهندسي عمران و راه و ترابري
مهندسي عمران و مديريت ساخت و اجرا
مهندسي عمران و نقشه برداري
فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني
رايانه و هوش مصنوعي در مهندسي عمران
كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران
كاربرد ژئوفيزيك در سد سازي
سيستم هاي  GISبا تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران
مهندسي تخريب در صنعت ساختمان
مباني و اصول مهندسي تخريب، مديريت و نظارت تخريب
فناوري نوين در صنعتي سازي ساختمان

 

نظرات