همایش ملی زبان و هویت

همایش ملی زبان و هویت

محورهاي همايش:

- نظريه­ ها و ديدگاه­ها در زبان و هويت
- تحول جامعه و تأثير آن بر زبان و هويت
-ويژگي­ها و كاركردهاي زبان و هويت در جامعه
-مختصات فرهنگي – اجتماعي زبان و هويت
- رابطۀ زبان با هويت خرد ملي و كلان جهاني
- چگونگي­ آموزش زبان فارسي، جهت تقويت زبان و هويت­ ايراني- اسلامي در جهان
-   زبان و سطوح هويت (هويت جهاني، منطقه­ اي، ايران فرهنگي، ملي و محلي)
-  زبان و خودبيگانگي فرهنگي- هويتي
-  آسيب­ شناسي مباحث هويت ايراني- اسلامي در ارتباط با زبان
-راهبردها و سياست­هاي تقويت هويت ايراني- اسلامي از طريق زبان
-چگونگي كاربرد زبان­ها و گويش­هاي ايراني در تقويت زبان و هويت ملي
- نقش علم زبان شناسي و زبان شناسان در حفظ هويت ملي
-هويت زباني در گذر تاريخ
-مسئله مهاجرت و تأثير آن بر هويت زبان
-ساير موضوعات در حوزه زبان شناسي و جامعه شناسي زبان

نظرات